Swedish Operating Theatre Modules AB

Ny innovation: modulbyggda operationssalar kortar vårdköer och skapar nya arbetstillfällen

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 07:30 CEST

Swedish Operating Theatre Modules (SOT Modules) lanserar en modulbyggd operationsenhet, en innovation som revolutionerar tillgången till kostnadseffektiva, sterilrumsklassificerade operationslokaler.

- Intresset i både Sverige och omvärlden är stort. Redan innan lanseringen har nio landsting visat sitt intresse och vi får besök av delegationer från både Ryssland och Sydkorea. Vi ska snarast rekrytera ett 30-tal personer i Västsverige och i Stockholm. Och det är bara början, säger Tapio Varjonen, vd för SOTModules AB.

SOT Modules är en mobil eller permanent, påbyggnadsbar operationsenhet, komplett med operationsrum, förberedelserum, sluss, sterilt förråd, osterilt förråd och avvecklingsrum. Det finns idag ingen annan modulbyggd eller traditionell lösning på sjukhusmarknaden som uppfyller ISO klass 5 och därmed garanterar en fullständigt steril miljö. De jordbävningssäkra modulerna kan dessutom användas i katastrofområden där tillgång till sterila operationsmiljöer ofta saknas.

SOT Modules pressar investeringskostnaderna vid nybyggnation av operationsenheter för svenska landsting samtidigt som driftskostnaden sänks och högsta patientsäkerhet uppnås. Modulerna kan även användas för att behålla eller öka operationskapaciteten under exempelvis en ombyggnation eller för att korta vårdköer.

En operationsenhet om 150 kvm är operationsklar fyra månader efter beställning. En 2000 kvm stor operationsavdelning, inklusive tre operationssalar och utrymme för för- och eftervård är operationsklart ca 12-15 månader efter beställning.

Utvecklingsprojektet har kommit till genom ett samarbete mellan Projektengagemang AB och Swedish Modules i Emtunga AB, ett företag med mångårig erfarenhet av modulbyggande. Projektet baseras på forskning inom ventilationsteknik på KTH och har pågått i 1,5 år.

Tillsamman med Svante Andersson på Stenhaga Invest AB och Projektengagemang skapades SOT Modules AB som nu förverkligar produkten. Sot Modules lanseras för den internationella marknaden på Seventh SICOT/SIROT Annual International Conference i Göteborg, 31 augusti - 3 september.

För mer information kontakta Tapio Varjonen, vd, +46 (0)73 901 29 47

www.sotmodules.com

Swedish Operating Theatre Modules AB (SOT Modules) utformar och bygger mobila eller permanenta moduler med kompletta operationsenheter för sjukvård. Modulerna innehåller bland annat operationsrum, förberedelserum, sluss, sterilt förråd och avvecklingsrum. De uppfyller ISO klass 5 och garanterar därmed en fullständigt steril miljö.

SOT Modules samarbetar med Projektengagemang AB som bidrar med designkompetens och management, samt med Swedish Modules AB som ansvarar för produktion. Det garanterar  en stor erfarenhet och specialkompetens samt en 40-årig erfarenhet av att bygga anpassade moduler.

SOT Modules ägs av Stenhaga Invest AB, Projektengagemang AB samt Swedish modules AB och startades 2009. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs i Emtunga utanföra Vara.