Transformator Design Group

Ny innovationsmodell ska hjälpa kommuner och landsting att förnya sina verksamheter

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 19:18 CEST

Kommuner och landsting ska förnya sina verksamheter med hjälp av användardriven innovation. Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startat ett samarbete för att förstå vad för stöd som kommuner och landsting behöver för att kunna förnya sina verksamheter och bli mer innovativa.

Genom tjänstedesign-metodik, som är en metod för invånar- och medarbetarinvolvering, ska de ta fram en skalbar stödmodell för att förenkla och effektivisera förnyelsearbete.

– Vi vill lyfta fram styrkan med användarinvolvering för att få en träffsäker innovation som används och uppskattas. Genom att förenkla innovationsarbetet hoppas vi att fler kommuner och landsting ska våga samskapa både med invånare och deras medarbetare för att tillsammans hitta nya lösningar på våra samhällsutmaningar, förklarar Sara Tunheden, senior servicedesigner och utbildningsansvarig på Transformator Design och numera projektanställd av SVID för detta projekt.

Syftet med initiativet är att förstå vad för stöd som kommuner och landstig behöver för att kunna genomföra en innovationssatsning och att sprida SKL:s innovationsmodell som baseras på metodiken tjänstedesign. Samt titta på hur man gör det här stödet skalbart.

Projektgruppen som ska sprida innovationsmodellen består av fyra personer med innovation- och tjänstedesignbakgrund och under våren ska det startas upp 10 pilotprojekt som kommer att använda sig av SKL:s modell för användardriven innovation.

–Vi måste testa modellen på riktiga projekt för att förstå vad för typ av stöd som behövs för att detta arbetssätt ska kunna appliceras i vardagen, spridas och och skalas upp, förklarar Sara Tunheden.

Transformator Design hjälper organisationer att ta fram strategier och lösningar utifrån kund och medarbetare och ser till att de förverkligas!