Eskilstuna kommun

Munktell Science Park utvecklas vidare

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 07:00 CET

Under torsdagens kommunfullmäktige fattades beslut om en ny inriktning för Munktell Science Park AB (MSP). Beslutet innebär ett starkare samarbete mellan MSP och befintliga företag i Eskilstuna.

Kommunens näringslivsstrategi har under de senaste åren lagt större fokus på tillväxt i befintliga företag. Det utgör dessutom en bas för att nya företag ska etableras och startas. En kartläggning av science parks har visat att de riktar in sig på etableringar och befintliga företag, vilket MSP inte gjort. MSP har fram tills idag haft fokus på innovation och affärsidé till första finansiering.


  • Munktell Science Park har funnits i Eskilstuna i tio år och varit ett helägt kommunalt bolag i snart tre år. Nu är det dags att skala upp verksamheten med mer fokus på befintliga företag och etableringar, ett viktigt steg för att nå målsättningen om fler jobb, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet innebär att MSPs huvudfokus framöver blir befintliga företag, att attrahera tillväxtföretag och att stödja nyföretagande. MSPs verksamhet ska främja tillväxt i företag genom affärsutveckling, kompetensutveckling samt vara en mötesplats för Eskilstunas företag och entreprenörer. Dessutom får näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret i uppdrag att utreda en förstärkning av sciencedelen inom MSP.


  • Innovationsförmåga och entreprenörskap är kännetecknande för Eskilstunas näringsliv. En större satsning med tydligt fokus på Munktell Science Park skapar än mer möjligheter där MSP arbetar sida vid sida med näringsliv och akademi för att utveckla företagen som verkar här, säger Mattias Rossköld, näringslivsdirektör i Eskilstuna.

MSP har nu fått en reviderad bolagsordning och nya ägardirektiv och ska utifrån de nya förutsättningarna ta fram en affärsplan. Bakgrunden till beslutet är en kartläggning som genomförts för att bland annat visa hur kommunens näringslivsavdelning, MSP samt övriga förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen kan berika varandra genom att förtydliga de olika verksamheternas roller och uppdrag.


  • Näringslivsavdelningen har under flera år haft ett starkt fokus på att stödja befintliga företag. Den här nya inriktningen gör att vi som kommunkoncern får bättre förutsättningar att agera koordinerat för att möta näringslivets behov och skapa förutsättningar för framgångsrikt företagande, säger Mattias Rossköld, näringslivsdirektör.


För mer information:
Mattias Rossköld, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun, 070-086 66 25
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, 016-710 74 12
Teresa Laurén, styrelseordförande Munktell Science Park, 076-054 55 77

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.