Tullverket

Ny inriktning för Tullverkets brottsbekämpning i Norrland

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 14:14 CEST

Tullverkets brottsbekämpning ska vara dubbelt så bra år 2012 jämfört med 2007. För att åstadkomma detta krävs nya arbetsmetoder, stärkt samverkan med andra myndigheter och större träffsäkerhet i kontrollarbetet.

- Nu utvecklar och ominriktar vi verksamheten för att skapa nya förutsättningar för brottsbekämpningen. Vi har kommit en bra bit på väg och de åtgärder vi nu vidtar kommer ytterligare att förbättra våra resultat, säger Karin Starrin, Tullverkets generaltulldirektör.

Tullverkets prioriterade arbetsuppgifter inom brottsbekämpningen är narkotikasmuggling och illegal handel med alkohol och tobak. I Tullverkets uppdrag ingår också att - i samverkan med andra myndigheter - bekämpa den grova organiserade brottsligheten. En nyckel i förändringsarbetet är den nya nationella enhet som etableras på huvudkontoret i Stockholm.

- Genom att den nationella enheten tar ett samlat grepp över Tullverkets riskanalys- och underrättelseverksamhet får vi helt nya förutsättningar för vår kontrollerande och brottsbekämpande verksamhet. Vi kommer att bli mer träffsäkra i vårt selekteringsarbete, det vill säga i högre utsträckning hitta illegala varor i våra kontroller. Det kommer också resultera i en stärkt förmåga att upptäcka illegala varor i det legala flödet, det vill säga handelsflödet, säger Per Hellman, chef för Tullverkets nya nationella enhet.

Till den nationella enheten kopplas en ny operativ funktion i Norrland. Norrlandsfunktionen ska styras från Umeå och är just nu under uppbyggnad. Tyngdpunkten i arbetet förskjuts till ett mer tullkriminalinriktat arbetssätt. Samarbetet med andra brottsbekämpande myndigheter har varit styrande för valet av Umeå som plats för Norrlandsfunktionens ledning. Där finns det Regionala underrättelsecentrum (RUC) som blir navet i det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet i Norrland.

Norrlandsfunktionen kommer att omfatta ett fyrtiotal tulltjänstemän med placering i Sundsvall, Östersund, Umeå, Haparanda och Karesuando.

En chef för den nya Norrlandsfunktionen har utsetts. Bertil Östgård, som för närvarande är kriminalkommissarie/aktionsgruppschef i Länspolismyndigheten i Västerbotten, väljer efter 34 års tjänstgöring på Polisen att anta utmaningen i Tullverket.

- Det känns spännande och stimulerande att få vara med när Tullverket utvecklar och ominriktar sin verksamhet i Norrland, säger Bertil Östgård.

För mer information kontakta:
Kommunikationschef Anette Malmberg, 070-208 98 53
Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 200 anställda. Generaltulldirektör är Karin Starrin.