SvenskPress.se

Ny installation för avfallslösningar i Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 08:37 CET

De nya torghallarna på Israels Plads i Köpenhamn har berikats med två nya underjordiska avfallslösningar från Plastic Omnium. De 10 m3 stora containrarna komprimerar och tar effektivt hand om restavfall och organiskt avfall. För besökarna till Toervehallerne ses endast två snygga inkasttoppar i borstad metall, och platsen hålls snygg och prydlig utan lukt och skräpiga containrar.

Sedan september i år har de nya containrarna skapat en effektiv och osynlig källsortering och avfallshantering för torghallarnas besökare. När containrarna behöver tömmas så larmar de dessutom själva. 

– Det känns fantastiskt kul att allt fler får upp ögonen för fördelarna med underjordiska avfallslösningar, säger vd Tomas Björk. 

Plastic Omnium AB har sedan tidigare installerat motsvarande underjordiska avfallslösningar i både Gävle och Helsingborg. Förutom dessa system levererar de en mängd andra avfalls- och källsorteringslösningar ovan och under jord för kommuner, parker, bostadsbolag och föreningar.

Plastic Omnium säljer produkter och lösningar för renhållning, sophantering och källsortering främst till kommuner, renhållningsbolag och -entreprenörer, såväl privata som kommunala. Plastic Omnium tillhandahåller även lösningar för Identifiering, Service och Underhåll.

Plastic Omnium AB är ett helägt dotterbolag till franska Plastic Omnium Environment SA, Europaledande företag inom området, och ansvarar för koncernens marknader i Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island). 
I gruppen ingår sedan oktober 2007 även SULO Umwelttechnic, vilket gör Plastic Omnium till Europas ledande tillverkare av avfallsbehållare i plast med en årlig tillverkningskapacitet på mer än 5 miljoner behållare.

För mer information se:
http://www.plasticomnium.se

Bildtext: 
Nya torghallarna på Israels Plads i Köpenhamn har berikats med två nya underjordiska avfallslösningar.

Materialet framtaget i samarbete med SvenskPress.se