Ekobrottsmyndigheten

Ny introduktion till arbetslivet för yrkeselever

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:17 CET

Ett nytt utbildningsmaterial ska hjälpa till att vägleda yrkeselever till ett sunt arbetsliv och underlätta för unga vuxna att hamna rätt från början.

Materialet har tagits fram gemensamt av ett flertal myndigheter och organisationer för att motverka svartarbete och skapa förutsättningar för sund konkurrens. Målgruppen är yrkesinriktade gymnasier och andra yrkesinriktade utbildningar.

– Vi har märkt att det i utbildningarna saknas information som ska förebygga att eleverna hamnar i brottsliga sammanhang eller i vissa andra svårigheter av framför allt ekonomisk natur. De lärare vi har pratat med under arbetets gång har varit lyriska över initiativet, säger Lars Elmquist, kriminalinspektör på Ekobrottsmyndigheten.
 
Materialet är uppdelat i tre lektionsunderlag:

  • Att börja jobba
  • Att starta eget
  • Jobba vitt inte svart

Lektionsunderlagen finns i en digitalt baserad broschyr, ”Från skola till arbetsliv”, som hittas på de inblandade myndigheternas och organisationernas webbplatser. I broschyren beskrivs lektionerna kortfattat, och lärare kan använda informationen för att utforma lektioner på egen hand.

Projektet har genomförts av representanter från Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket, Byggbranschen i samverkan, LO-distriktet i Stockholms län, Måleriföretagarna, Hantverkarna och Visita Svensk besöksnäring. Broschyren med materialet hittas på samtliga samverkanspartners webbplatser och kan laddas ner på www.ekobrott.se/laerare.
 
För ytterligare information:
Lars Elmquist, kriminalinspektör
Tel: 010 - 562 92 32E-post: lars.elmquist@ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.