Nättidningen Payback / Payback Sverige

Ny JO-anmälan inlämnad om olaga intrång, våldsanvändning, olaga id-koll, olaga registrering m.m.

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 00:04 CEST

Ny JO-anmälan mot Polismyndigheten och Polisregion Mitt!

Payback Sverige har idag inlämnat ännu en JO-anmälan inkluderande ett flertal foton och filmer, rörande Polisregion Mitts insats mot en mc-klubb.

Polisen inträngde på privat klubbhusområde med cirka 10 personer, fyra bilar och hund. Polisen registrerade personer och fotograferade fordon, begärde id av folk på plats, filmade och fotograferade personer, genomdrev med våld kroppsvisitation av personer m.m.

Polisen uppgav vid tillfället för åtgärderna på privat område att inga som helst brottsmisstankar förelåg mot person
eller klubb vilket tydligt framgår ifrån filmsekvens.

Klubben ska ha stort beröm för att ha fotograferat och filmat ytterst föredömligt under polisinsatsen.

Ingen del i polisens insats sker utefter lagstöd! Allraminst då polisen själva uppger att inga som helst brottsmisstankar föreligger!

Payback Sverige - Riksorganisationen för bikers rättigheterwww.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name