Naturskyddsföreningen

Ny kadmiumskatt krävs för att skydda hälsan

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 12:28 CET

I Kemikalieinspektionens nya rapport finns åter fakta om vilka negativa hälsoeffekter kadmium har, en tungmetall som vi får i oss främst genom maten vi äter. Naturskyddsföreningen menar att rapporten är ännu ett bevis på att en kadmiumskatt måste återinföras.-

Hälsoeffekterna av kadmium är allvarliga och redan idag kännbara. All verksamhet som leder till ytterligare spridning av kadmium måste stoppas, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Tungmetallen kadmium tillförs den svenska åkerjorden via handelsgödsel och hamnar sedan i våra livsmedel. När vi äter utsätter vi oss redan med dagens halter för hälsorisker som kan leda till benskörhet och njurskador. Delar av befolkningen, främst kvinnor, har idag påverkad njurfunktion på grund av högt kadmiumintag via mat som odlats på odlingsmark med höga kadmiumhalter. Det finns också misstankar om att för höga halter av kadmium i kroppen kan vara en orsak till livmoders- och prostatacancer.

I Kemikalieinspektionens rapport ”Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull. En riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus” framgår det tydligt att det finns behov av att väsentligt minska spridningen av kadmium. Nedfallet från luft är idag den största källan till kadmium i åkermark och den näst största källan är gödselmedlen. Sverige har tack vare särskilda begränsningsregler inom EU tidigare haft en speciell skatt på kadmium i handelsgödsel som riksdagen tog bort från den 1 januari 2010. 

-Att återinföra en kadmiumskatt på handelsgödsel och slam är en nödvändig åtgärd för att begränsa spridning av hälsofarlig kadmium till vår svenska åkermark. Skatten hade stora effekter på användandet av renare handelsgödsel under tiden den fanns, säger Svante Axelsson.


För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se


Emelie Hansson, jordbrukshandläggare Naturskyddsföreningen, 070-611 65 33
emelie.hansson@naturskyddsforeningen.se


Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28
louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00