Goodyear Dunlop Sverige

Ny kalkylator hjälper åkerier att spara pengar och minska koldioxidutsläppen

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2012 06:30 CET

En ny kalkylator som nyligen lanserats av Goodyear Dunlop kommer hjälpa åkerier att bedöma vilka investeringar i bränslebesparande åtgärder som är mest lönsamma. Kalkylatorn är verklighetsanpassad för europeiska åkeriers verksamheter och kommer hjälpa inköpare att beräkna de potentiella fördelarna i fråga om koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning och kostnader.  Kalkylatorn finns tillgänglig på www.fleet-calculator.eu Som en del av Goodyear Dunlops kampanj för att hjälpa åkerier bli bränsleeffektivare lanseras kalkylatorn mot bakgrund av stigande bränslekostnader och koldioxidskatter som kommer att påverka åkerier under de kommande åren. Medan åkerierna redan gör vad de kan för att förbättra sin bränsleekonomi, så pressas de också av kostnader och miljöregler som kräver ännu mer. Enligt en rapport nyligen utgiven av Goodyear Dunlop säger en fjärdedel av åkerierna att ett inköpsverktyg för lönsamhetsberäkning skulle hjälpa dem att spara ännu mer bränsle.

Med kalkylatorns hjälp kan åkerier, via en central plats och användarvänliga grafiska verktyg, förutse vilken effekt däckval, investeringar i förarutbildning och olika aerodynamiska lösningar kommer att ha på bränslekostnaderna och miljöpåverkan. Verktyget är dessutom förberett för att kunna hantera rullmotståndsmärkningar i det format däckköpare kommer att se dem inom en snar framtid, till följd av EU:s nya märkningsregler som träder i kraft 1 november i år. Det finns en genomgång av EU:s däckmärkningsregler på http://www.goodyear.eu/home_en/tire-advice/future-eu-tire-label/

Kalkylatorn är tillgänglig kostnadsfritt för alla europeiska åkerier och andra som är intresserade, och kan användas för att beräkna följande:

-          Minskning av bränsleförbrukning i liter/100 km

-          Årlig bränslebesparing i liter

-          Årlig koldioxidminskning i ton

-          Nettokostnadsbesparing per år

Kalkylatorn finns på  www.fleet-calculator.eu

_______________________________________________________________

Om Fleet Fuel Efficiency-kampanjen

Goodyear Dunlop ville lära sig om de utmaningar europeiska åkerier står inför idag och genomförde en kvantitativ undersökning av över 400 europeiska fjärr- och regionaltransportföretag mellan september och november 2011. Undersökningen kompletterades med djupgående intervjuer med 16 åkerichefer och 20 branschexperter, akademiker och policymakare.

Respondenter från Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen och Benelux kontaktades via e-post och telefon och fick besvara 20 kvantitativa frågor om sina erfarenheter och åsikter om hantering av bränsleeffektivitet. Undersökningsresultaten representerade en mängd företag i sektorn: 60 % fordonsparker med 1–50 lastbilar (dessa påverkas mest av ökande kostnader), 30 % fordonsparker med 51–250 lastbilar och 10 % ännu större fordonsparker. Resultaten presenterades på Goodyear Dunlops åkerikonferens den 25 januari 2012.

Om du vill veta mer om rapporten eller hämta den kan du besöka www.fleet-fuel-efficiency.eu

Goodyear Dunlop Nordic är en affärsenhet för åtta länder i Norden och Baltikum, med huvudkontor i Stockholm. Verksamheten har ca 140 anställda och genomför delar av produkttesterna i norra Finland och Sverige. Goodyear Dunlop Nordic innefattar varumärkena Goodyear -  ett av världens största däckföretag med omkring 70 000 anställda och tillverkar sina produkter i mer än 60 fabriker i 25 länder över hela världen, Dunlop - en av världens ledande tillverkare av hög- och ultrahögprestandadäck med en imponerande framgångshistoria inom motorsport. Dunlops omfattande tävlingsverksamhet har lett till nyskapande däckteknologier för vardagsbilisten. Samt Fulda, Sava, Kelly och Debica.

För ytterligare information om Goodyear, besök www.goodyear.se For mer information om Dunlop, se www.dunlop-tires.se eller www.dunlopmotorcycle.eu.