Socialstyrelsen

Ny KAMEDO-rapport - Bomberna på Bali 2002

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 14:31 CET

Den 12 oktober 2002 detonerade två bomber på ön Bali i Indonesien. Explosionerna dödade 202 människor och fler än 300 människor skadades. Under de närmaste dygnen efter attacken iscensattes en storskalig flygevakuering av såväl skadade som oskadade utländska medborgare från Bali. Flygevakuering av brännskadade är ett av de scenarier som Sverige förr eller senare kan komma att ställas inför. Balievakueringen ger många erfarenheter väl värda att ta vara på.

Från Bali evakuerades mer än 7 000 oskadade turister med civila flygplan. De svårast skadade utländska medborgarna, 135 personer, evakuerades framförallt till Australien, ett tiotal med andra flygplan till Singapore och andra platser. Evakueringen till Australien gick via Royal Darwin Hospital till olika brännskadeenheter runt om i Australien. Svensk katastrofsjukvård kan dra många lärdomar av omhändertagandet av de skadade och döda, både initialt på Bali men också under den flygevakuering som följde. De svårigheter med ledning, kommunikation, prioritering och överbelastning av sjukvården som utspelades på Bali kan bli en realitet vid en allvarlig händelse även i Sverige.

I KAMEDO-rapporterna sammanfattar Socialstyrelsen erfarenheter från hälso- och sjukvårdens, socialtjänstens, hälsoskyddets och smittskyddets insatser vid allvarliga händelser runt om i världen. Rapporterna tas fram av observatörer som, med utgångspunkt från egna intervjuer och andras material, undersöker vilka lärdomar vi i Sverige kan dra av händelserna.

Nästa KAMEDO-rapport om terrorattackerna i Madrid 2004 släpps i samband med ett katastrofmedicinskt seminarium som Socialstyrelsen arrangerar den 16 november. Seminariet har temat: Hur kan den svenska kris- och katastrofmedicinska beredskapen förbättras?

Mer information

Terrorattacken på Bali 2002 - http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9336/2006-123-22.htm

KAMEDO - Ett katastrofmedicinskt seminarium - Hur kan den svenska kris- och katastrofmedicinska beredskapen förbättras? - http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/Konferenser/2006/Konf061116.htm

Kontakt

Ingrid Linzie
08-555 531 41
ingrid.linzie@socialstyrelsen.se