Justitiedepartementet

Ny kammarrättspresident i Kammarrätten i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:39 CET

Regeringen har i dag utnämnt kammarrättslagmannen i Kammarrätten i Stockholm Margareta Åberg till kammarrättspresident i Kammarrätten i Sundsvall.

Margareta Åberg förordnades till kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 1992. Under åren 1992-1993 tjänstgjorde hon i Justitiedepartementet. Hon var därefter anställd vid Datainspektionen som dataråd och från 1997 som kanslichef. Margareta Åberg har även tjänstgjort som chefsjurist i Rättsmedicinalverket 1992-1997. Under åren 2000-2005 var hon kammarrättslagman i Kammarrätten i Göteborg. Sedan januari i år har hon samma befattning i Kammarrätten i Stockholm.

Margareta Åberg är sedan 1995 sekreterare i Statsrådsarvodesnämnden. Hon har varit föredragande i Valprövningsnämnden och sekreterare i Jämställdhetsnämnden. Hon har även varit sakkunnig och expert i en rad utredningar på dataskyddsområdet.


Kontakt:
Rickard Wessman
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se

Anna Avenberg
Ämnessakkunnig
08-405 36 19