Justitiedepartementet

Ny kammarrättspresident i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:49 CEST

Regeringen har idag utnämnt rikspolischefen Sten Heckscher till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Sten Heckscher är sedan 1996 rikspolischef. Under åren 1994 1996 var han statsråd och chef för Näringsdepartementet. Dessförinnan var han generaldirektör och chef för Patent- och registreringsverket. Sten Heckscher blev assessor i Svea hovrätt 1982 och har tjänstgjort i Justitiedepartementet i sammanlagt ca tio år, bland annat som departementsråd 1984-86 och som statssekreterare 1987-91. Under 1983 ledde han narkotikakommissionens sekretariat och under åren 1986-87 var han rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet.

Han svarade vidare för förhandlingarna med EG om EES-avtalet och skrev förslaget till svenskt anslutningslag till EU. Han var också ordförande i styrelsen för Retriva som redde ut Gotabanksaffären efter bankkrisen.

Sten Heckscher har deltagit i ett flertal utredningar. Bland annat har han varit ordförande i psykansvarskommittén och särskild utredare i personsäkerhetsutredningen. Han är styrelseledamot i Europol sedan 1998. Sedan 2004 är han ordförande i Stockholms universitets styrelse.

Sten Heckscher tillträder tjänsten den 1 januari 2005.

Kontakt:
Linda Romanus
pressekreterare
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Helén Lövung
Rättssakkunnig
08-405 47 02