Ja till Livet

Ny kampanj för att friska ska kunna få dödshjälp

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 10:09 CET

Idag startar dödshjälpsförespråkare i Nederländerna en kampanj för att ytterligare liberalisera lagstiftningen om dödshjälp. Genom en namninsamling hoppas man kunna samla in 40 000 underskrifter för att lyfta frågan i parlamentet. Deras krav är att helt och hållet ta bort reglerna att man måste vara sjuk eller ens ha smärta för att kunna få dödshjälp.

Redan idag har Nederländerna världens mest liberala eutanasilagstiftning där både nyfödda barn och ungdomar som är minst 16 år, dödas genom dödshjälp. De ursprungliga kraven för att få dödshjälp, att patienten måste ha outhärdlig fysisk smärta och vara i livets slutskede har tagits bort och nu räcker det med att man hänvisar till ”outhärdlig psykisk eller fysisk smärta” för att kunna kräva att få dödshjälp.

Ändå är detta inte nog, menar förespråkarna i föreningen ”Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde” som vill se en mer liberal lagstiftning.

-Tyvärr är detta en naturlig följd av det sluttande plan som alltid inträder vid liberalisering av dödshjälp. Redan nu kan föräldrar i Nederländerna avbryta vård för nyfödda, trots att barnet inte riskerar att dö av sin sjukdom, utan kan leva ”till vuxen ålder”. Dessutom frågar man sig varför sjukvårdspersonal ska tvingas medverka till att släcka liv, till och med utan att det finns någon medicinsk indikation, säger Ja till Livets ordförande, sjuksköterskan Gunilla Gomér.

Nederländerna har under åren fått kraftig kritik angående sitt dödshjälpsprogram:

  • Avslöjandet i Groningen-rapporten (2005), där det framkommer att läkare i Nederländerna aktivt dödat nyfödda barn, där flera barn led av ryggmärgsbråck, sände chockvågor i Europa och jämförelser med det tyska eutanasiprogrammet gjordes.
  • En rapport visade att bara 60% av läkarna förde en god dokumentation över de dödshjälps-fall de deltagit i, vilket ökar risken för godtycke.

Idén att döden ibland anses vara mer human än att leva med handikapp har lett till att den nederländska 52-åriga journalisten och författaren Margriet Bordes nu förespråkar en självmordsmaskin, som ska bestå i en slags cylinderformad huva med helium eller kväve, för patienter som vill dö.

För Sveriges del är det utomordentligt viktigt att nu få en debatt om vilket värde en människa har och vad som är sjukvårdens uppgift. Sverige ska inte bli ett kallt och hårt land där människor ska pressas att välja att avsluta sina liv för att de upplever att de ligger samhället till last eller där de inte anses ha ett värdigt liv. Jag hoppas att alla riksdagspartier förstår vikten av ökade satsningar på palliativ vård och hospice, avslutar Gunilla Gomér.