Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt

Ny kampanj om ätstörningar

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:37 CET

Med start 16 februari och fram till sista mars pågår Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt kampanj mot ätstörningar. Då visas bl.a. deras nya reklamfilm i MTV.Ätstörningar drabbar alla åldrar – även barn!

Uppskattningsvis lider minst 300 000 personer av ätstörningar i dagens Sverige.”Ätstörningar förekommer i alla åldrar. Enligt rapporter från specialistenheterna kommer det nu också allt

fler barn, ända ned till 8-10 års ålder, som söker vård”, säger Madeleine Mesterton, ordförande i Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt.En hemlig sjukdom

De flesta förknippar ätstörningar med anorexi – sanningen är dock att de flesta med ätstörningar är normalviktiga och ser helt friska ut. I hemlighet lider de av sin sjukdom med svält, hetsätning och kräkning eller renlevnads- iver med ”nyttigt” ätande och överdrivet tränande. Ca 5-10% är av de sjuka är män, som i många fall inte vågar söka hjälp då ätstörningar anses vara en kvinnosjukdom.– Ätstörningen drabbar vanligen hela familjen. Anhöriga och andra närstående känner ofta vanmakt, ilska och sorg över situationen. De behöver många gånger stöd och information hur de kan hjälpa den som är sjuk, fortsätter Madeleine.Det går att bli frisk – men det kan ta många år

Vårdköerna kan vara långa – en tid som kan ses som en evighet för den som sökt vård – och gör att den sjuka sjunker ännu djupare i sin sjukdom – med ännu större vårdbehov som följd.

För mer information om kampanjen:KontaktaMadeleine Mesterton,

Ordförande i Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt.

070-661 29 15

info@abkontakt.se

Sigrún Yngvadottir

Kundansvarig på reklambyrån TCB Stockholm

0730-74 56 46

sigrun@tcbstockholm.se