Linköpings kommun

Ny kampanj ska öka krismedvetenheten

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 11:17 CET

I februari kommer Linköpings kommun att lyfta frågan om krisberedskap i en ny kampanj. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma invånare på hur man klarar de första tre dygnen vid händelse av en kris.

Varje mandatperiod genomför säkerhetsenheten vid Linköpings kommun en risk- och sårbarhetsanalys på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den senaste analysen visar att allmänhetens krisberedskap är låg. Linköpings kommun drar därför igång en krisberedskapskampanj för att informera Linköpingsborna om vad som kan hända vid en samhällskris och vilket eget ansvar varje person har.

– Alla ska vara så pass förberedda att de klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Om de flesta av oss klarar det så kan kommunen lägga resurser på att hjälpa dem som behöver det mest, det vill säga äldre, sjuka och barn, säger Johan Edvardsson, säkerhetschef på Linköpings kommun.

En kris kan uppstå till följd av ett längre elavbrott, översvämningar eller vattenbrist som leder till stora konsekvenser för samhället och för enskilda individer.

Säkerhetsenheten genomför den här kampanjen på uppdrag av kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för krisberedskapen i kommunen.

– Det är viktigt att alla vet vad som behövs för att klara sig i 72 timmar om en kris skulle inträffa. Vi hoppas på att vi aldrig behöver använda dessa kunskaper men vid ett större elavbrott eller liknande är det viktigt att ha nödvändig kunskap, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Linköpings kommun har tagit fram en krisberedskapsbroschyr som delas ut till alla hushåll i början av februari. Broschyren har översatts till fler språk och finns att hämta på medborgarkontoren. Kampanjen kommer också att synas i tv, sociala medier samt på olika platser i staden. Lördagen den 11 februari kommer representanter för kommunstyrelsen, säkerhetsenheten och Frivilliga resursgruppen att stå på Stora torget och berätta mer om krisberedskapen i kommunen.

Ladda ner broschyren och läs mer om krisberedskapen: http://www.linkoping.se/72timmar

För mer information kontakta säkerhetschef Johan Edvardsson, telefon 070-352 54 85 eller kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon 072-240 07 40.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.