Sveriges Kommuner och Landsting

Ny kansliorganisation klar för Sveriges Kommuner och Landsting

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 16:46 CEST

Sex avdelningar och fyra stabsenheter är grundstommen för Sveriges Kommuner och Landstings kansli, berättade VD Håkan Sörman när han presenterade det nya förbundets kansli. Organisationen träder i kraft vid årsskiftet.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har beslutat att gå samman till ett nytt gemensamt förbund - Sveriges Kommuner och Landsting. Den politiska organisationen för förbundet ska tillsättas i början av 2007, men redan vid årsskiftet träder den nya kansliorganisationen i kraft.

Det nya kansliet har en rak linjeorganisation med sex avdelningar och fyra stabsenheter. Förbundskansliets ledningsgrupp tillträder redan nu och består av VD Håkan Sörman och sex avdelningschefer.

Ellen Hyttsten, nuvarande direktör för hälso- och sjukvårdpolitiska avdelning, blir chef för avdelningen för vård och omsorg. En avdelning som inbegriper hälso- och sjukvård, äldre- och handikappomsorg samt övriga socialtjänstfrågor, förutom försörjningsstöd.

Britta Rundström som i dag är direktör med samordningsansvar för ett antal välfärdsfrågor, blir chef för avdelningen för lärande och arbetsmarknad som omfattar skola, sysselsättningsfrågor och försörjningsstöd inom socialtjänsten.

Ulf Johansson, som i dag är chef för enheten för tillväxt och regional utveckling, blir chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Den nya avdelningen täcker plan- och byggfrågor, infrastruktur, IT, kultur och regional utveckling.

Frågor om kommunal- och samhällsekonomi liksom styrning och demokratifrågor sammanförs
till en avdelning. Här blir nyligen rekryterade Clas Olsson chef.

Annelie Löfqvist fortsätter som chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Till avdelningen för kommunikation och omvärldsbevakning, som ansvarar för information, opinionsbildning och internationella frågor ska en chef rekryteras externt.

Bland staberna återfinns en juridisk enhet som svarar för juridisk intressebevakning samt stöd och service till medlemmarna. Chef för enheten blir Hans Ekman.

Kontaktperson: VD Håkan Sörman, 08-452 7802