Trelleborgs kommun

Ny kartläggning av handeln i Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 16:47 CET

Den bebyggda ytan för köpcentrum har ökat med 40 % sedan 1999. Handelsplatserna finns främst i västra Skåne och det finns planer på ytterligare drygt 500 000 kvadratmeter handel. Det visar Länsstyrelsen i Skåne läns kartläggning av handeln i Skåne.

– Den handelsutveckling som varit och de nya kommunala planerna för handel gör att det är relevant att fråga vad planering och lokalisering av handel betyder för en hållbar utveckling, säger projektledare Kristina Westlin på Länsstyrelsen i Skåne län.

Utbyggnaden av den externa handeln innebär ökad biltrafik och ökade koldioxidutsläpp. Idag står den externa handeln för cirka 4 % av utsläppen från transporterna i Skåne. Rent ekonomiskt har utbyggnaden lett till en ökad försäljning inom framför allt sällanköpsvaruhandeln. Samtidigt visar resultaten att handeln i stadskärnan står sig relativt bra i konkurrensen med externhandeln. För konsumenten innebär ökningen av externa handelsplatser ett större och bredare utbud bland annat genom att nya aktörer att etablerat sig på den svenska marknaden, ökade öppettider och att allt oftast samlas på ett ställe.

– Vid beslut om etablering av externhandel är det viktigt att alla hållbarhetsperspektiv - den ekologiska ramen, de ekonomiska aspekterna och de sociala målen – utreds och vägs samman. I flera utbyggnadsfall saknas utredningar som på ett tillfredställande sätt täcker in alla de viktiga aspekterna, säger Kristina Westlin och fortsätter:

– Länsstyrelsen vill bidra med fakta och stöd i dialogen kring externa handelsetableringar.

Rapporten som också innehåller en praktisk handbok för planering av handelsetableringar går nu ut på remiss till kommuner, myndigheter och näringsidkare, fastighetsägare och andra intresseorganisationer. Senast den 1 mars ska synpunkter lämnas in till Länsstyrelsen.

Rapporten ingår i projektet Att handla rätt som syftar till att beskriva och analysera konsekvenserna av en utbyggnad av handeln i Skåne. Målet är att försöka skapa en samsyn mellan olika aktörer kring var större köpcentrum ska byggas.