Wildfire

Ny kartläggning bland 300 svenska företag: Starkt samband mellan företagskultur och finansiella resultat

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 07:50 CET

De bolag som lyckats få kultur och värderingar att genomsyra verksamheten och påverka beslutsfattande är mer lönsamma, har högre tillväxt och vill utöka sina satsningar på företagskultur. Detta visar en studie som genomförts av psykologer från företaget Wildfire i samarbete med forskare från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, HRbloggen.se och nätverket HR Professionals Scandinavia.

– Värderingsstyrd kultur är en högaktuell fråga inom HR. Vi har länge sett att företag med starka värderingar är mer framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Glädjande nog visar undersökningen att 8 av 10 företag ser kulturen som en vd-fråga och att majoriteten har en uttänkt koppling mellan värderingarna och företagets övergripande affärsmål, säger Annika Ahnlund, grundare och redaktör för HRbloggen.se.

Samband mellan stark kultur och lönsamhet

Studien kopplar samman enkätsvar kring kultur och värderingar med genomsnittlig avkastning och tillväxt från åren 2009-2012. Resultatet visar att de bolag som lyckats få kultur och värderingar att genomsyra organisationen, har högre genomsnittlig avkastning och högre tillväxt. Det är 3 gånger vanligare att hitta kulturstyrda bolag bland dem som har högst avkastning och 1,5 gånger vanligare i gruppen med positiv tillväxt.

– Vi ser att bolag som har lyckats implementera företagskulturen har högre kundnöjdhet, bättre samarbete och en mer förändringsbenägen organisation. Nu kan vi också visa att det ger effekt på sista raden och att det går relativt snabbt. Satsar man på rätt typ av aktiviteter ger det resultat inom 0-6 månader, berättar Fredric Bohm, psykolog och metodansvarig på Wildfire.

Ledarskap är den enskilt vanligaste metoden för att implementera kultur och värderingar i organisationen. De bolag som använder sig av en kombination av webb-dilemman, storytelling och värderingsspel lyckas bättre med att implementera kultur och har även högre lönsamhet och tillväxt.

Utökade satsningar på kultur och värderingar

42% av företagen vill fortsätta arbeta med kultur på samma nivå som tidigare,
52 % vill arbeta mer och endast 6 % vill arbeta mindre med kultur och värderingar.

De positiva effekterna blir tydliga vartefter arbetet fortskrider:

– De organisationer som kommit längst är också de som ser de största fördelarna och som i ännu högre utsträckning vill utöka sin satsning på verksamhetsstyrning genom ett aktivt kulturarbete, säger Fredric Bohm på Wildfire.

Nyckelfråga för att attrahera rätt kompetens

– Kultur är en nyckelfråga både när det gäller att rekrytera talanger, behålla medarbetare och få dem att prestera på arbetet. I takt med att vi vill identifiera oss med vårt arbete blir det allt viktigare för bolag att arbeta med företagskulturen, menar Alexandra Forsberg, grundare av nätverket HR Professionals Scandinavia med nästan 10 000 medlemmar i hela Skandinavien.

Wildfire är en attityd- och värderingsbyrå som hjälper företag att vinna hjärtat och hjärnan hos medarbetare, att stärka attityder, förverkliga sin strategi och bli tydligare i sitt avtryck.

Rent konkret arbetar Wildfire med effektiva metoder som kombinerar psykologi med moderna webbaserad verktyg för att implementera strategi, utveckla organisations-kultur, värderingar och ledarskap.