Preem

Ny klimatlag ger bra förutsättningar - men fler åtgärder behövs för nästa steg

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 08:00 CET

- Förslaget om en ny klimatlag ger långsiktiga förutsättningar som vi länge efterfrågat. Men det behövs en rad andra beslut också för att vi som företag ska våga ta nästa investeringssteg för att ytterligare minska utsläpp av växthusgaser.

Det säger Preems VD Petter Holland med anledning av en debattartikel av Hagainitiativet i Dagens Nyheter idag, fredag 4 november.

Sedan starten för sex år sedan har Hagainitiativet, där Preem deltar, arbetat mot målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020.

- Vi är mycket positiva till den blocköverskridande överenskommelse om bland annat en ny klimatlag som Miljömålsberedningen presenterat. Detta ger näringslivet de långsiktiga förutsättningar som vi länge efterfrågat. Däremot ser vi ett behov av en rad andra beslut också, säger Preems VD Petter Holland.

Preem vill införa en växthusgasbaserad reduktionsplikt för låginblandade biodrivmedel som ökar andelen biodrivmedel i bensin respektive diesel, samtidigt som skattereduktionen för höginblandade och rena biodrivmedel fortsätter.

- En tydlig och långsiktig politik för biodrivmedel kommer öka produktionen av biodrivmedel i Sverige, precis såsom de spjutspetsprodukter som bland annat Preem och Lantmännen tagit fram. Därmed bidrar detta till jobbskapande och ökar konkurrenskraften för de gröna näringarna och industrin i Sverige, säger Petter Holland.

Ett exempel är Preem Evolution Diesel Plus som har en förnybar andel på upp till 50 procent och består delvis av tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin. Preem Evolution Diesel Plus minskade det fossila koldioxidutsläppet med upp till 46 procent, motsvarande 680 000 ton, under 2015.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, +46 (0)70 450 10 01
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, +46 (0)70 450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.