U&We

Ny klimatsatsning från Max prisas av Clinton

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 09:00 CEST

Som del i sitt klimatarbete går nu Max Hamburgerrestauranger in i projektet Trees of Hope i Malawi, som drivs på plats av Clinton Foundation och som representeras i Sverige av ZeroMission. Max blir största medaktören i projektet och USA:s tidigare president Bill Clinton prisade satsningen vid ett Sverigebesök nyligen.

Syftet med det Plan Vivo-certifierade projektet Trees of Hope är att förbättra kunskap och medvetenhet om klimatrelaterade frågor hos småbrukare samt att utbilda dem i hållbara jord- och skogsbruksmetoder såsom agroforestry. Småbrukare som deltar i projektet planterar träd på sin egen mark och får betalningar för den ekosystemtjänst träden genererar när de växer och binder koldioxid. Arterna är inhemska och ger småbrukarna säkrare tillgång till byggnadsmaterial, biobränsle och inte minst frukt, exempelvis citrus och mango. För miljön och lokala ekosystem innebär projektet minskad erosion och bördigare jordar, säkrare tillgång på vatten samt en högre biologisk mångfald.

– Snabbmatsbranschen är en del av klimatproblemet och därför vill vi också vara en del av lösningen. Vi hoppas att andra i branschen följer vårt exempel och väljer att kompensera för sin klimatpåverkan på liknande sätt, säger Max vd Richard Bergfors.

I samband med EAT Stockholm Food Forum betonade Bill Clinton småbrukarnas viktiga roll för framtidens livsmedelsförsörjning, vilket är en fråga som Clinton Foundation driver, bland annat genom projektet Trees of Hope. Det är svenska ZeroMission och U&We som hjälper Max med att klimatdeklarera och klimatkompenserat hela sin meny från jord till bord.

– Det är viktigt att på flera sätt aktivt involvera småbrukare i trädplanteringen. På så sätt blir klimatkompensationen också socialt hållbar och en del av fattigdomsbekämpningen. När företag satsar på att kartlägga och kompensera sina utsläpp av växthusgaser leder det i regel också till större ansträngningar att effektivisera och minska sin påverkan på hemmaplan, säger Mårten Lind, vd på ZeroMission.

Utöver Trees of Hope fortsätter Max att klimatkompensera genom Trees for Global Benefits i Uganda som nyligen vann UNEP:s SEED Award. Max har klimatkompenserat sedan år 2008.

För mer information:

Mårten Lind, vd ZeroMission , 0731-822370, marten.lind@zeromission.se


Om ZeroMission

ZeroMission hjälper företag och organisationer med utsläppsberäkningar och klimatstrategier och är även en ledande svensk aktör på marknaden för frivillig klimatkompensation. Tillsammans med vårt systerbolag, hållbarhetsbyrån U&We, kallar vi oss för ”Catalysts for Good Business”. Det innebär att vi vill medverka till att våra kunder både gör lönsamma och hållbara affärer.