Ensak.se

Ny köp- och säljsite med gratis säljannonser och socialt ansvarstagande

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 09:47 CEST

Investering för framtidens samhälle

För drygt en månad sedan, den 19 augusti, hade vi förbrukat jordens årsproduktion och lever nu på lånade resurser. Skulle alla jordens invånare leva som vi gör i Sverige skulle årsproduktionen varit förbrukad redan innan sommaren. Att sälja vidare sina begagnade saker är ett av de enklaste och kostnadseffektivaste sätten att bidra till minskad överproduktion och minskade sopberg. Ensak.se har därför gjort det helt gratis att lägga upp sina säljannonser.

För många som har det sämre ekonomiskt ställt är handeln av begagnade saker även ett sätt att ha råd med det som behövs i hem och vardag. Ensak.se uppmuntrar att skänka de saker som inte blir sålda till bättre behövande via något av de många inlämningsställen som finns runt om i landet.

Investering för nästa generation

Finansiering av Ensak.se utgörs till största del av reklamintäkter och av dessa intäkter kommer 10 % att skänkas till Hjärtebarnsfonden. Varje dag föds 3 barn med hjärtfel, ett fel som kommer påverka hela livet. Hjärtebarnsfonden bidrar till forskning och utvecklingen av vården kring barns hjärtfel och arrangerar sammankomster för berörda familjer.

För en hållbar framtid


Ensak.se är Sveriges nya köp- och säljsite som riktar sig till såväl privatpersoner som företag. För att främja återanvändandet av begagnade saker kostar det inget att lägga upp annonser och av de intäkter som görs skänks 10 % till välgörande ändamål.