Aktiebolaget Åkerikonsult

Ny kommissionär för transportfrågor i Bryssel

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 13:30 CEST

I och med det nya parlamentets tillträdande så kommer också en ny laguppställning kommissionärer. Šefčovič från Slovakien ska ansvara för transportfrågor. Nu blickar vi framåt med en ny, egen agenda där hållbara värden står i fokus och nu hoppas vi på lyhördhet hos den socialistiskt orienterade kommissionären.

-  Vi välkomnar att det kommer en ny kommissionär. Det behövs nya tag i transportfrågorna på europeisk nivå. Sverige, tillsammans med nordiska kollegor i NLA, har precis färdigställt en agenda för den kommande mandatperioden i EU, säger Erika Svanström, Samhällspolitiskt ansvarig hos Sveriges Åkeriföretag.

-  Vår prägel på den gemensamma agendan är tydlig, och vårt genomslag för våra viktigaste frågor har fått gehör hos makthavarna i Sverige. Nu lyfter vi blicken och försöker göra avtryck även i EU med frågor som Fair Transport, en digital agenda och transportsäkerhet för att nämna några.

-  Cecilia Malmström ska ansvara för handel, vilket är relevant för oss då gränsöverskridande trafik sannolikt kommer fortsätta växa. Allt gods ska ju som bekant transporteras också.

-  I och med den nya laguppställningen i Bryssel så kommer säkert våra frågor, och även andras, att få en annan prägel. Nu återstår att se hur parlamentet och även kommissionen väljer att ta sig an de utmaningar som finns för miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvar, säger Erika Svanström.


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.

NLA står för Nordic Logistic Association och är en branschförening mellan åkeriföreningarna i de nordiska länderna, Norge inkluderat. Arbetar med bas i Bryssel.

Med Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.