Vetenskapsrådet

Ny kommitté samlar infrastrukturfrågor

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 12:18 CEST

Helhetsbegrepp för stora laboratorium, biobanker och internationella samarbeten.

Den svenska forskningens infrastruktur kan förbättras och bli än mer slagkraftig internationellt. Det ska den nya Kommittén för infrastrukturfrågor, KFI, se till.

– Vi kan bli än mer konkurrenskraftiga med svensk forskning om vi samordnar och utvecklar de högklassiga resurser Sverige har och vårt engagemang i internationell forskningsinfrastruktur, säger Lars Börjesson, i dag ansvarig för natur- och teknikområdet på Vetenskapsrådet och som blir huvudsekreterare för kommittén.

KFI ska arbeta med stöd, strategiska prioriteringar och utvärderingar gällande forskningsinfrastruktur inom alla forskningsfält. Det kan handla om att ge stöd till större och tekniktunga laboratorier och biobanker eller att utlysa medel till longitudinella databaser och dyrbar utrustning. Det kan betyda att göra strukturella satsningar på t ex teknikplattformar inom funktionsgenomik och nanovetenskap. Men också att i vissa fall hantera avveckling av ett stöd.

Även internationella anläggningar som CERN i Genève och ESO, European Space Observatory, kommer att ingå i kommitténs ansvarsområde.

Behov av samling
I januari nästa år börjar kommittén sitt arbete.
– Det är ett behov som funnits länge, att på ett mer genomarbetat och bredare sätt kunna hantera och stärka infrastrukturella forskningsfrågor som berör forskare i hela landet – det kommer aven att ge Sverige en betydligt bättre möjlighet att bättre påverka såväl existerande som uppbyggnad av ny internationell forskningsinfrastruktur, allt från stora anläggningar för naturvetenskap till samordning av europeiska databaser för humaniora och samhällsvetenskap, menar Lars Börjesson, men som också påpekar vikten av samarbete mellan forskningsfinansiärer och -utförare på det nationella planet.

Kommittén kommer att finnas vid Vetenskapsrådet och till ordförande har Madeleine Sandström, generaldirektör på FOA, valts.
Inledningsvis kommer kommittén att ha omkring 500 miljoner kronor i budget.Kontaktpersoner

Lars Börjesson, huvudsekreterare för KFI from 1 juli 2004, Tfn 0707-535307, E-post: Lars.Borjesson@vr.se


Senast ändrad: 7/5/2004 1