Arbetsvision i Växjö AB

Ny kompletterande aktör underlättar för arbetslösa föräldrar att hitta tid till arbetssökande.

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 21:43 CEST

På måndag den 3 september öppnar Arbetsvision i Växjö AB dörrarna. En nystartad kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen med inriktning att hjälpa arbetssökande ut i arbetslivet.  

Verksamheten drivs av tre tjejer med olika bakgrunder och erfarenheter, vilket varit grunden till den nuvarande affärsidén: ”alla personer oavsett livssituation och bakgrund ska få så bra förutsättningar som möjligt för att hitta sin väg ut i arbetslivet”. En viktig aspekt i arbetssökandet idag, anser Emeli Stedt, är att individanpassa aktiviteterna för varje deltagare som vill ha hjälp. Alla har inte samma resurser och erfarenheter och behöver därför inte heller samma hjälp eller stöd.

Tre korta frågor:

Varför startade ni Arbetsvision?

Chica Robertsson beskriver att de såg ett behov för en aktör i denna bransch som anpassar verksamheten till enskilda individerna och deras behov. – Vi upplever att det ofta är hierarkiska verksamheter, toppstyrda från någon av Sveriges större städer och vill därför arbeta för att utveckla en lokal aktör i Kronoberg med en platt och flexibel organisation. Chica anser vidare att det är en fördel att ha delägare och coacher med ett tätt samarbete för att kunna hålla en hög kvalité på arbetet.

Emeli Stedt berättar att hon vid tidigare erfarenheter har sett att det finns ett stort behov av att anpassa arbetssökandet efter bland annat ensamstående föräldrar. På Arbetsvision kan dessa ta med sina mindre barn då det finns ett barnrum anpassat för lek. Där kan barnen vistas för att ge föräldrarna mer tid åt att söka arbete.

Vad tror ni är viktigast om man vill ut på arbetsmarknaden idag?

Hanna Thorsén menar att det viktigaste i arbetssökandet idag är att personen har användbara kontakter på arbetsmarknaden. Det är många som upplever att de inte har några kontakter men ofta finns det mer personer än vad den sökande faktiskt tror. Detta är en del av det som Arbetsvision hjälper de sökande med, en kartläggning av de kontakter personen har. Hanna beskriver vidare att Arbetsvision sedan tidigare har kontakt med många arbetsgivare vilket är till stor hjälp för de arbetssökande när det kommer till nätverksbyggande.

Hur ser ni på Arbetsvisions framtid?

Tjejerna beskriver att de tror det alltid kommer att finnas ett behov av coachande i arbetssökandet. För Arbetsvisions del tror dem det gäller att fortsätta utvecklas och följa med i förändringar och variationer på arbetsmarknaden, för att fortsätta vara en attraktiv aktör för de arbetssökande att välja.

Arbetsvision är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Vi hjälper dig som arbetssökande att hitta en väg till arbete, praktik, eller studier. Vi kan även hjälpa till med uppstarten av eget företag. Med hjälp av vårt engagemang, våra resurser och våra breda kontaktnät hjälper vi dig att bli mer framgångsrik i ditt arbetssökande eller att hitta din plats på arbetsmarknaden.