Micro-Epsilon Sensotest

Ny konfokal mätteknik

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 16:24 CEST

 

Micro-Epsilons sortiment utökas nu med optoNCDT2403 serien. Det nya beröringsfria systemet baseras på konfokal teknik. Vitt ljus projiceras genom en optisk fiber till sensorn där ljuset först delas upp i sina våglängdskomponenter och sedan fokuseras på mätobjektet. Reflektionen från mätobjektet är våglängdsberoende och olika avstånd ger olika karaktär på spektrumet. Vid en fabrikskalibrering har varje avstånd refererats till ett unikt spektra.

 

Den nya konfokala sensorn, optoNCDT 2403, från Micro-Epsilon kombinerar fördelarna från två framgångsrika koncept. Sensorns ytterdiameter är endast 8 mm, liknande optoNCDT2402, och den har en större apertur, liknande optoNCDT2401. Den större aperturen gör att sensorn kan ta emot betydligt mer reflekterat ljus. Detta är mycket fördelaktigt om ytan som mätningarna sker på är ojämn eller om sensorn inte är monterad i rät vinkel mot mätobjektets yta. Systemet kan mäta mot diffust reflekterade, blanka och transparanta ytor. Förutom att det är möjligt att mäta avstånd så är det även möjligt att mäta tjockleken på transparanta objekt med endast en sensor. För en sådan mätning används reflektionerna från ljuset både när det går in i och ur den transparenta ytan. Mätpunkten är liten och konstant över hela mätområdet. Detta gör att sensorn kan användas vid scanning av ytor då det krävs hög noggrannhet i planet.

 

Sensorns litenhet gör att det är möjligt att mäta ner i små svåråtkomliga håligheter och den robusta stålkapslingen skyddar linsen från mekanisk åverkan. Sensor och kontroller kan vara placerade upp till 50 meter ifrån varandra eftersom ljus transporteras förlustfritt i optiska fibrer. Detta gör det möjligt att sensorn används i miljöer där det finns risk för explosion, i vakuum eller i starka magnetiska fält.

 

Typiska applikationer för de nya sensorerna är applikationer där utrymmet är begränsat, när det krävs en stor offset samt för ytor som inte har ideal reflektion. Sensorerna kan mäta med nanometernoggrannhet och finns tillgängliga i fyra olika versioner med mätområde från 0.4 till 10 mm.

 

MICRO-EPSILON har lett utvecklingen av mätsensorer för position/avstånd i mer än 30 år och har därmed blivit en av världens ledande aktörer inom detta område. Sensorer från MICRO-EPSILON utför mätningar av positioner, avstånd och dimensioner med hjälp av beröringsfria såväl som kontakttekniker. Teknikerna bygger bland annat på induktiva, kapacitiva, eddy-current samt laseroptiska mätprinciper.