Sveriges Byggindustrier

Ny konjunkturbedömning: Fördröjd avmattning för byggandet på Gotland

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 10:01 CEST

Förra året bromsade bygginvesteringarna i Sverige in medan de ökade med hela 10 procent på Gotland. Även 2009 väntas bygginvesteringarna i länet bestå på relativt hög nivå. Det blir visserligen en liten minskning men inte så påtaglig som för landet i helhet. Nästa år når dock den globala ekonomiska krisen även den gotländska byggmarknaden, visar en färsk prognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

För 2008 uppgick bygginvesteringarna i länet till omkring 540 miljoner kronor. Av dessa var 120 miljoner i bostäder. Bostadsinvesteringarna väntas öka i år för att nästa år falla tillbaks till 2008 års nivå. Detta kan jämföras med bostadsinvesteringarna för hela den svenska marknaden som nära nog halveras från 2008 till 2010.

- På det gamla A7-området i Visby fortsätter utbyggnaden som pågått under de senaste åren. När det gäller flerbostadshus sker byggandet främst i Visby men även i mindre orter såsom Slite, säger Hans Åkerlund, chef för BI på Gotland.

Utöver bostadsbyggandet fortsätter industrins lokalbyggande utvecklas positivt i år, medan däremot börjar övrigt lokalbyggande minska redan i år. Anläggningsbyggandet minskar på den privata sidan. Det rör sig bland annat om att utbyggnaden av vindkraft inte går riktigt så snabbt som enligt ursprunglig plan. Finansieringsproblem för de mindre aktörerna är en trolig orsak till detta. Den offentliga sidan fortsätter däremot att växa och kan få en extra skjuts om anläggandet av den nya godskajen i Visby hamn kommer igång.

- Bygginvesteringarna kommer att minska framöver även på Gotland. Nedgången tycks vara lite fördröjd men nästa år är det bara de offentliga anläggningsinvesteringarna som väntas öka och det stämmer rätt väl med investeringsutvecklingen för övriga Sverige som nu i hög grad drivs av väg- och järnvägsbyggande, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på BI.

Bostadsinvesteringarna på Gotland nådde en topp för cirka fem år sedan och sedan 2006 har nivån varit betydligt lägre men relativt jämn. För en mindre marknad betyder enstaka bostadsprojekt väldigt mycket för utvecklingen.

- Jämfört med på fastlandet har främst bostadsbyggandet klarar sig bättre under det senaste året då den ekonomiska krisen slagit med full kraft, men vi behöver en bättre fungerande bostadsmarknad i landet totalt. Befolkningen ökar och flyttar till storstäder, svarthandel, bostadsköer och ombildningar är vardagsmat, samtidigt byggs få bostäder. Vi vet också att en stor ungdomskull ska ta sig in på bostadsmarknaden de närmaste åren. Det krävs strukturella reformer som en friare hyressättning, en effektivisering av plan- och bygglovsprocessen och en utveckling av upplåtelseformerna för att få fart på bostadsbyggandet, menar Björn Welllhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.

För kompletterande information ring Lars-Johan Blom, 0709-25 58 47

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org