Sveriges Byggindustrier

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI): Högtryck i byggbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 10:10 CET

Den starka återhämtningen i svensk ekonomi skapar högtryck i byggindustrin. Bostadsinvesteringarna utvecklas starkt tack vare ett ökat nybyggande. Detta kommer att driva branschen under prognosperioden, men även lokal- och anläggningsinvesteringarna bidrar till uppgången. Det visar årets första konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

I Sverige pågår återhämtningen med full kraft. Situationen var gynnsam när konjunkturen väl vände; relativt goda statsfinanser och exportvaror som efterfrågas i tidigt skede i en konjunkturcykel. Ekonomin växer därför på bred front och BNP bedöms fortsätta visa positiv tillväxt både i år och nästa år.

– Ett mycket starkt konjunkturläge sätter nu ett ordentligt avtryck i byggindustrin som generellt sett brukar släpa efter i konjunktursvängningarna, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.


Bostadsbyggandet ger ett ordentligt uppsving i bygginvesteringarna
Den fortsatt positiva tillväxten i ekonomin och hushållens alltjämt optimistiska syn på utvecklingen gör att bostadsbyggandet ökar under hela prognosperioden 2011-2012. Nybyggnadsinvesteringar i bostäder stiger därför kraftigt med anledning av de låga nivåerna i spåren av finanskrisen. Tillväxteffekten av ROT-avdraget avtar, men avdraget gör att den höga nivån på ombyggnadsinvesteringarna bibehålls.

– Bostäder är den starkaste delsektorn, men i år är uppgången bred och samtliga delar av byggmarknaden hjälper till. Glädjande är att lokalbyggandet tar fart igen efter två års kräftgång, fortsätter Johan Deremar.


Jobben finns inom byggindustrin
Antalet sysselsatta i byggindustrin ökade med 10 000 personer i fjol och med en allt bättre byggkonjunktur räknar vi med att sysselsättningen (arbetare och tjänstemän) ökar med 20 000-25 000 personer under perioden 2011-2012. Företagens problem med att hitta arbetsledande personal med yrkeserfarenhet kommer därmed att förvärras framöver.

– Byggföretagen kommer att fortsätta behöva göra omfattande rekryteringar. Vi ser inte någon allmän bristsituation på yrkesarbetarsidan framför oss, däremot kan det lokalt bli tillfällig brist på vissa yrkeskategorier eller personer med yrkeserfarenhet, avslutar Johan Deremar.


Se webbinslag: http://player.creomediagroup.se/sveriges_byggindustrier

Bygginvesteringarnas utveckling
Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring
Mdkr Utfall Prognos
Sektor                                  2009     2009     2010        2011   2012  
Bostäder                               87,2     -23        20           12       8  
Lokaler                                  84,6     -8        -6             4         2  
Anläggningar                          75,2     6         -3             3         0  
Summa bygginvesteringar        246,9   -11        4             7         4

För kompletterande information kontakta:
Johan Deremar, nationalekonom, 08-698 58 49 eller 070-558 67 44,
e-post: johan.deremar@bygg.org

Fredrik Isaksson, chefekonom, 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67,
e-post: fredrik.isaksson@bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org