Sveriges Byggindustrier

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI): Småhusbyggande på tomgång

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 10:16 CEST

För statistik, se bifogad fil

Den starka tillväxten för svensk ekonomi förra året skapar en stabil grund för byggindustrin. Bostadsbyggandet som helhet ökar, men småhusbyggandet går trögt. Bostads- och lokalinvesteringarna driver branschen under prognosperioden när anläggningsbyggandet fortsätter att försvagas. Denna utveckling framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Trots skuldproblematiken i södra Europa, bedöms svensk ekonomi ändå få en relativt god tillväxt 2011-2012. Det är framför allt utrikeshandeln och de fasta bruttoinvesteringarna som driver utvecklingen under prognosperioden.

Ett fortsatt gynnsamt konjunkturläge sätter byggbranschen i en bekväm sits och de flesta delsektorers pilar pekar uppåt, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

Trögt för småhusbyggandet

Den fortsatt positiva tillväxten i ekonomin och hushållens alltjämt optimistiska syn på utvecklingen gör att bostadsbyggandet ökar under hela prognosperioden 2011-2012. Nybyggnadsinvesteringar i bostäder stiger därför kraftigt i år, men mattas av redan nästa år på grund av det svaga småhusbyggandet.

– Det, till konjunkturbilden sett, låga småhusbyggandet är det verkliga smolket i glädjebägaren. Det är svårt att peka ut en enskild faktor, men prisnivå och bolånetak är några tänkbara orsaker. På den positiva sidan har vi lokalbyggandet som kommer igång ordentligt efter två magra år, fortsätter Johan Deremar.

Fortsatt stark arbetsmarknad

Den relativt goda tillväxten för byggindustrin gör att sysselsättningen fortsätter att öka, men bristen på arbetsledande personal dämpar snart nyanställningstakten. Totalt sett kommer branschen att ha närmare 18.000 fler sysselsatta nästa år.

– Byggföretagen behöver fortsätta att göra omfattande nyrekryteringar. Bristen på bl.a. platschefer med lämplig utbildning och erfarenhet kommer därför att förvärras, vilket kan hämma utvecklingen framöver, avslutar Johan Deremar.

För kompletterande information, kontakta Johan Deremar, nationalekonom, johan.deremar@bygg.org, tel.08-698 58 49 eller 070-558 67 44

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org