Sveriges Byggindustrier

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI): Svensk byggmarknad i uppförsbacke

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 11:30 CET

Bygginvesteringarna går trögt i Norden. I Sverige följs en relativt god tillväxt i år av en tvärnit under 2013. I både Finland och Danmark är det fortsatt motigt för byggindustrin, medan en positiv utveckling väntas för såväl Norge som Island. Det framgår av en färsk konjunkturprognos för Norden från Sveriges Byggindustrier (BI).

I år minskar bostadsinvesteringarna i Norden och nivån blir oförändrad nästa år. Sett över perioden 2011-2013 ökar investeringarna mest på Island medan Danmark får den största minskningen. Sveriges tillbakagång är tyvärr inte långt ifrån Danmarks och vi hamnar därmed på näst sista plats när det gäller bostadssektorns utveckling under prognosperioden.

– Sverige påbörjar färre bostäder än både Finland och Norge under prognosperioden, trots att vi nästan har en dubbelt så stor folkmängd. För Sveriges del utgör dock ombyggnationer av bland annat hyresbostäder en positiv motvikt till det låga nybyggandet under 2013, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Bygginvesteringarnas utveckling i Norden
Mdr EUR och årlig procentuell förändring

Mdr EUR Utfall Prognos
Sektor 2011 2011 2012 2013
Bostäder 55,0 14 -3 0
Lokaler 35,8 3 4 0
Anläggningar 22,5 -1 8 3
Summa bygginvesteringar 113,3 7 2 1

I Sverige försvagas byggkonjunkturen

De totala bygginvesteringarna påverkas negativt av en än svagare BNP-utveckling. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilken i sin tur drar ned utvecklingen för hela branschen. De totala bygginvesteringarna, som väntas öka med 2,5 procent i år, blir oförändrade 2013.

– Det privata lokal- och bostadsbyggandet utvecklas något sämre medan övriga sektorer utvecklas så som vi förväntade oss i höstas. Detta innebär att bygginvesteringarnas återhämtning upphör 2013. Mycket hänger ihop med hushållens och företagens mer pessimistiska syn på framtiden, vilken i sin tur främst kommer av det dystra läget i Europa, säger Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling i Sverige
Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring

Mdkr Utfall Prognos
Sektor 2011 2011 2012 2013
Bostäder 130,5 15 -9 0
Lokaler 95,0 9 14 0
Anläggningar 73,3 0 8 0
Summa bygginvesteringar 298,8 9,0 2,5 0

För kompletterande information, kontakta Johan Deremar, nationalekonom, johan.deremar@bygg.org, tel.08-698 58 49 eller 070-558 67 44e-post: johan.deremar@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org