Sveriges Byggindustrier

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Byggindustri i motvind

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:55 CET

Den svaga tillväxten i svensk ekonomi betyder att byggindustrin möter en isande motvind den närmaste tiden. Efter en tydlig nedgång i antal nystartade bostadsprojekt minskar bostadsinvesteringarna 2013 för andra året i rad. Även lokal- och anläggningsbyggande utvecklas svagt och därmed sjunker de totala bygginvesteringarna i år för att vända svagt uppåt 2014. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

En långsam återhämtning i världsekonomin gör att svensk ekonomi utvecklas trögt 2013-2014. Bostadsbyggandet påverkades redan i fjol av hushållens pessimism varpå antalet påbörjade bostäder fortsatte att minska. Investeringarna i nya bostäder sjunker i år samtidigt som ombyggnadsnivån blir oförändrad. Till följd av att den ekonomiska tillväxten börjar återhämta sig bedöms bostadsinvesteringarna åter stiga 2014.

– Bostäder blir den svagaste delsektorn i år, men stärks nästa år. Tråkigt nog verkar lokalbyggandets positiva utveckling gå mot sitt slut. Det beror dels på att gruvindustrins lokalbehov nu är mättat, dels på att de offentliga lokalinvesteringarna börjar minska 2014, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Sysselsättningen minskarDen låga investeringstakten inom byggindustrin leder till att sysselsättningen minskar i år för att sedan plana ut under 2014. Nivån på antalet sysselsatta blir därmed lägre nästa år jämfört med 2012 års höga notering.

– Byggföretagen behöver fortfarande rekrytera arbetsledare och platschefer, men den försvagade konjunkturutvecklingen dämpar tillfälligt rekryteringsproblemen, framför allt på yrkesarbetarsidan, fortsätter Johan Deremar. 

Se Johan Deremar dra prognosens höjdpunkter i ett nyhetsinslag

En nyhet är att vi idag även släpper lokala konjunkturprognoser. För mer information se: http://prognos.bygg.org/ eller kontakta närmaste lokala chef

För kompletterande information om den nationella prognosen, kontakta Johan Deremar, nationalekonom, johan.deremar@bygg.org, tel.08-698 58 49 eller 070-558 67 44
För lokala prognoser, kontakta Lars-Johan Blom, lars-johan.blom@bygg.org, tel. 08-698 58 47 eller 070-925 58 47

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org


Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org