Sveriges Byggindustrier

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Byggmarknaden repar mod

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 10:04 CET

Återhämtningen i svensk ekonomi börjar ge positiva effekter för byggindustrin. Bostadsinvesteringarna bottnar i år efter de senaste årens kraftiga fall. De vänder upp från en mycket låg nivå, men driver ändå utvecklingen från 2011 då lokalbyggandet fortsätter att gå trögt och närtidssatsningen på infrastruktur fasas ut. Detta skriver Sveriges Byggindustrier (BI) i årets första byggkonjunkturprognos.

Svensk ekonomi väntas fortsätta återhämtningen nästa år tack vare fortsatt expansiv ekonomisk politik och en ljusare utveckling i omvärlden.

– Vi bedömer nu att återhämtningen för svensk ekonomi stärks allteftersom och det sätter avtryck på bygginvesteringarna, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Bostadsbyggandet vänder uppåt
Hushållens ökade optimism tillsammans med fjolårets räntesänkningar har givit en skjuts åt bostadspriserna. Efter flera år med alltför låg nyproduktion av lägenheter kommer den underliggande efterfrågan att leda till att bostadsbyggandet tar fart igen.

– Hushållens förtroende för ekonomin har återhämtat sig snabbt eftersom arbets-marknaden utvecklats något bättre än befarat. Efterfrågan på nya bostäder kommer därför att öka och när företagen ser att marknaden vänder upp kan de ganska snabbt påbörja nya projekt. Detta eftersom det har beviljats fler bygglov än det har producerats bostäder. Alla förutsättningar finns på plats för att öka produktionstakten, fortsätter Johan Deremar.

Lokalbyggandet går dock fortsatt trögt
I takt med att marknadsläget för privata lokaler förbättras kommer tidigare uppskjutna projekt att återupptas. Detta stöttar utvecklingen 2011 då investeringstakten i den offentliga sektorn avtar p.g.a. en allt kärvare ekonomisk situation. Sammantaget innebär det att lokalinvesteringarna utvecklas svagt såväl i år som nästa år.

Anläggningsbyggandet växlar ner
Anläggningsinvesteringarna får i år en fortsatt mycket god utveckling. Privata satsningar inom energi och transport samt offentliga satsningar på infrastruktur håller uppe tillväxttakten. Under 2011 då närtidssatsningen successivt fasas ut kommer anläggningsinvesteringarna att minska något.

– Regeringens närtidssatsning på infrastrukturen avslutas i år. Den nya långtidsplanen för infrastruktur ger oss ingen anledning att hoppas på ett nivålyft för anläggningsinvesteringar inom överskådlig tid, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på BI.

Sammantaget bedöms bygginvesteringarna öka med 5 procent 2010. Ett fortsatt starkt anläggningsbyggande tillsammans med en pånyttfödd bostadssektor ger kraft åt investeringstillväxten i år. Återhämtningen sker från mycket låga nivåer, men successivt stigande bostadsproduktion gör att uppgången håller i sig även 2011, trots att anläggningsinvesteringarna då minskar.


Bygginvesteringarnas utveckling
Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring
Mdkr Utfall Prognos
Sektor 2008 2008 2009 2010 2011

Bostäder 98,6 -5 -21 2 10
Lokaler 89,7 7 -4 1 1
Anläggningar 71,7 4 13 11 -1
Summa bygginvesteringar 260,1 1 -6 5 3


För kompletterande information ring:

Johan Deremar, nationalekonom, 08-698 58 49 eller 070-558 67 44
Fredrik Isaksson, chefekonom, 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67

Se webbTV-inslag på http://gaia.world-television.com/wtvse/wtvflashplayer/public/broadcast.asp?contentowner=0085ZLYf&link=IDX&node=true

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org