Sveriges Byggindustrier

Ny konjunkturbedömning: Långsam återhämtning på den nordiska byggmarknaden

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:05 CET

En tidigare överhettad nordisk byggmarknad har svalnat rejält i år och återhämtningen går långsamt. Mönstret är detsamma i alla nordiska länder, men på Island väntas återhämtningen ta betydligt längre tid. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

I Norden minskade bygginvesteringar med 3 procent 2008. I år väntas de minska med 14 procent för att sedan stanna på oförändrad nivå 2010. Sett över hela prognosperioden är det svensk byggmarknad som kommer lindrigast undan, främst tack vare den gynnsamma utvecklingen inom anläggningssektorn. Med Island borträknat är det Finland som kommer att inta sista platsen. Island har exkluderats i sammanställningen pga. att byggindustrins delsektorer inte särredovisas.

Bygginvesteringarnas utveckling i Norden exkl. Island,
se bifogad pdf.

Sverige har störst nedgång inom bostadsinvesteringarna i Norden…

Investeringar i bostäder minskar kraftigt i hela Norden under 2009 och det är Sverige som drabbas värst medan Finland kommer lindrigast undan. Nästa år bedöms bostadsinvesteringarna i Norden stabiliseras på 2009 års nivå.
— Nästa år påbörjas kanske 19 000 bostäder i Sverige, men det är ändå 3 000 färre än i Norge som har ungefär hälften så stor befolkning, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

...och för lokalinvesteringarna är det Finland som får se den största nedgången

Den ekonomiska krisen har bland annat medfört hårdare krav för kreditgivning och detta har drabbat det marknadsstyrda lokalbyggandet i Norden hårt. Denna del förklarar mycket av den väntade minskningen i lokalinvesteringarna på 17 procent 2009 och det är Finland som med ett fall om 22 procent drabbas hårdast. Nedgången för Norden bedöms fortsätta med 4 procent nästa år.
— Lokalinvesteringarna minskar i alla nordiska länder i år och det är bara för Sverige som vi väntar oss se en ökning 2010, fortsätter Johan Deremar.

Infrastruktursatsningar dämpar sysselsättningsnedgången i Norden

Nordens anläggningsinvesteringar väntas öka med 1 procent i år och 8 procent nästa år. Samtliga länders regeringar utom den finska har kommit med stimulanspaket med inriktning på infrastrukturutbyggnad. Satsningarna dämpar sysselsättningsnedgången inom byggindustrin.
— Det minskade bostadsbyggandet har satt tydliga spår på byggsysselsättningen i Norden. Så mycket som 100 000 jobb kan försvinna under perioden 2008-2010. Sysselsättningsmässigt klarar sig dock Sverige något bättre än våra nordiska grannar, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på BI.

Viss förbättring i Sverige jämfört med oktoberprognosen

Revideringar av tidigare publicerad statistik visar nu att det påbörjades 1 400 fler bostäder första halvåret i år än vad som var känt i oktober. Denna revidering i kombination med stärkt förtroende bland de svenska hushållen samt ljusare arbetsmarknadsutsikter gör att vi skriver upp prognosen över antalet igångsättningar för 2009 och 2010 med totalt 3 500 bostäder.
— Revideringen av bostadsinvesteringarnas utveckling kommer dock inte att påverka bedömningen för de totala bygginvesteringarna i någon större omfattning. I år minskar investeringarna med 7 procent, vilket är marginellt starkare än i den tidigare bedömningen. Prognosen för 2010 ligger däremot fast, dvs. de totala bygginvesteringarna ökar med 3 procent, avslutar Johan Deremar.

För kompletterande information ring:

Johan Deremar, nationalekonom, 08-698 58 49 eller 070-55 86 744
Fredrik Isaksson, chefekonom, 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67