Nordea Bank AB

Ny konjunkturbedömning - Världsekonomin vid vändpunkten

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 12:58 CEST

Nordeas ekonomer presenterar en ny konjunkturprognos för världsekonomin, de nordiska länderna och Sverige.

Många av de frågetecken som rådde efter Irakkriget tycks vara på väg att rätas ut och de ekonomiska indikatorerna och marknadsutvecklingen pekar nu mot att en långsam återhämtning i världsekonomin äntligen är på väg. I den nya konjunkturbedömningen belyser vi bl a följade frågor:

Passerades botten i världskonjunkturen under andra kvartalet i år eller finns det risker för att återhämtningen stannar upp?
Vad blir konsekvenserna för valutakurser och räntor i vårt huvudscenario?
Ett nej i den svenska folkomröstningen om EMU ter sig nu som mest sannolikt. Vad händer med tillväxten, kronan, marknadsräntor och vad gör Riksbanken vid ett nej respektive ja?

Nordeas ekonomer presenterar den nya konjunkturbedömningen vid samtidiga pressträffar i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Stockholm samt Göteborg. Rapporten läggs ut på nätet från och med kl 09.30 torsdagen den 4 september på adressen www.nordea.se/analys.

Tid: Torsdagen den 4 september 2003, kl 09.45 (obs tiden)
Plats i Stockholm: Nordea, Smålandsgatan 24 i rum "Aktien"
Plats i Göteborg: Nordea, Östra Hamngatan 16

Rapporten kommer att finnas tillgänglig från och med kl 09.30 i lokalen ovan och kaffe serveras som vanligt.

Vi är tacksamma om ni anmäler medverkan på pressträffen till Sonja Arpvall, tel 08-614 89 04 eller e-mail sonja.arpvall@nordea.com.

Välkommen!