Svenska Handelsbanken AB

Ny konjunkturprognos: Att förvalta sin krona

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 10:14 CEST

Under det senaste dryga decenniet verkar det som om Sverige har brutit 1980-talets trista utveckling. Sverige har upphört att tappa mark i tillväxtligan och kvalar in i mitten av välfärdsligan. Med Riksbanken kvar som garant för konjunkturstabiliteten kan finanspolitiken fokusera på att skapa förutsättningar för en fortsatt förbättring av tillväxtförutsättningarna. Testet inleds redan under resten av denna mandatperiod.

Ekonomisk politik: Business as usual
Regeringen har länge målat upp EMU som en väg till ökad ekonomisk tillväxt. Nej-segern i EMU-omröstningen väcker frågor om hur den ekonomiska politiken kommer att utvecklas framöver. Vi tror att den socialdemokratiska regeringen nu kommer att sätta tillväxtfrågorna i fokus.

Svensk ekonomi: På trenden
Utsikterna för svensk export ser ljusa ut de närmaste två åren och det finns också anledning att tro att hushållens robusta efterfrågan håller i sig. Investeringsutvecklingen har dock fortsatt att vara svag och det är först i ett tvåårsperspektiv som vi väntar oss en mer påtaglig uppgång i investeringsnivåerna. Vi räknar med att svensk ekonomisk tillväxt de närmaste åren kommer att vara i linje med trenden på 2,3 - 2,5 procent.

Penningpolitik: Lågt inflationstryck ger Riksbanken sinnesro
Inflationsutvecklingen under den senaste tiden indikerar att pristrycket i ekonomin är lågt. Detta tillsammans med den måttliga konjunkturuppgången och fortsatt stigande arbetslöshet gör att Riksbanken kan hålla räntan oförändrad under en lång tid framöver.

Svenska kronan: Kronan klarar sig bra utanför EMU
Kronan har överraskat de flesta genom att inte visa några svaghetstecken efter det svenska Nejet till EMU. Tvärtom har kronan stärkts ytterligare efter omröstningen och vi räknar med att den trenden ska hålla i sig. En fortsatt gynnsam utveckling på börserna med minskad riskpremie stimulerar finansiella inflöden till Sverige och vi tror att kronan ska kunna nå 8,60 mot euron inom ett år.

Produktivitet och växelkurser: Sverige spottar upp sig
Sverige halkade efter i produktivitetsligan under 1980-talet men har återvunnit en hel del förlorad terräng sedan tidigt 1990-tal. För närvarande ligger Sverige i mitten av produktivitetsligan av jämförbara länder och lite över genomsnittet i frågan om produktivitetstillväxt. Sverige ligger dessutom högt på tillväxtlistan både inom tillverkningsindustri och handel. Sveriges relativa förbättring de senaste åren borde leda till ett stopp för den reala depreciering som drabbat kronan under decennier.

Jan Häggström, Chefsekonom
För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366