SBAB

Ny konjunkturprognos från SBAB

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 10:50 CEST

Konjunkturen klarar kreditmarknadskrisen
Krisen på den internationella kreditmarknaden har ökat osäkerheten om konjunkturen. Vår bedömning är att återhämtningen fördröjs i USA men att tillväxten ändå ökar gradvis. För den svenska ekonomin väntas den finansiella turbulensen få små reala effekter. BNP-tillväxten på cirka 3,5 procent i år och nästa år dämpas måttligt till 2,9 procent 2009. Det stigande inflationstrycket får Riksbanken att höja styrräntan till 4,50 procent under nästa år. Blir den finansiella krisen allvarligare än vi nu räknar med kan det försvaga tillväxten och göra Riksbanken mer försiktig med räntehöjningar.

Det dröjer innan den amerikanska bostadsmarknaden repar sig, vilket också håller tillbaka hushållens konsumtion. Tillväxten i den amerikanska ekonomin stiger dock ändå till cirka 3 procent främst på grund av ökad export och större investeringar.

– Vi räknar med att krisen på kreditmarknaden får den amerikanska centralbanken att sänka styrräntan med sammanlagt 0,5 procentenheter under de närmaste månaderna säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB. Räntesänkningen ska ses som en försiktighetsåtgärd snarare än en rädsla för att ekonomin ska gå överstyr.

Den svenska BNP-tillväxten på cirka 3,5 procent i år och nästa år dämpas något till 2,9 procent 2009. Trots att svackan i produktivitetsökningen under första halvåret bedöms vara tillfällig stiger inflationstrycket då den starka efterfrågan på arbetskraft drar upp löneökningarna. Den öppna arbetslösheten sjunker till låga 3,3 procent år 2009.

– För Riksbanken är det stigande inflationstrycket viktigare än krisen på kreditmarknaden. Styrräntan kommer därför att höjas till 4 procent innan året är slut och vidare till 4,50 procent under nästa år säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Oron på den internationella kreditmarknaden väntas bestå under de kommande månaderna. Visar sig krisen bli allvarligare än väntat kan tillväxten internationellt och i Sverige påverkas negativt. I så fall blir Riksbankens räntehöjningar försiktigare.

Konjunkturbrevet (nr 3) finns i sin helhet på SBAB:s hemsida www.sbab.se.
För ytterligare information, kontakta:

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB tfn 08-614 43 88 eller
0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 38 84 eller 0761-18 09 02 eller tor.borg@sbab.se

Karin Strand, pressansvarig SBAB, tfn 08-614 38 13 eller 0705-54 38 13 eller karin.strand@sbab.se