SBAB

Ny konjunkturprognos från SBAB: Full fart på alla cylindrar

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 09:11 CEST

Med en tillväxt på nära 4 procent når svensk konjunktur sin topp i år. Det är bra fart på investeringar, konsumtion och export samtidigt som sysselsättningen har börjat dra igång. Även nästa år blir ett bra tillväxtår; BNP beräknas då öka med 3 procent.

– Ingenting på svensk botten förefaller kunna äventyra farten i ekonomin. Riskmomenten får sökas i vår omvärld. Utbudsstörningar på oljemarknaden hör hit. Även ett abrupt fall i bostadspriserna i USA, som drar undan mattan för amerikanska konsumenter, skulle kunna störa ritningarna, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB

Svensk ekonomi befinner sig i en god cirkel där kraftig tillväxt ökar sysselsättningen som i sin tur leder till högre inkomster och starkare efterfrågan.

- Sysselsättningen ökar med 85 000 personer sammantaget i år och nästa år men ett ökat utbud på arbetsmarknaden bidrar till att den öppna arbetslösheten bara sjunker till 5 procent, säger Tomas Pousette, ränteanalytiker på SBAB.

Trots stark tillväxt rör sig inflationen bara gradvis uppåt. Det låga inflationstrycket motiverar ett försiktigt agerande från Riksbanken. Styrräntan fortsätter att höjas från 2 procent till 2,50 procent i slutet av året och till 3,25 procent i slutet av 2007. De rörliga boräntorna har hittills höjts i linje med styrräntan det vill säga med cirka en halv procentenhet. Ett större kliv, 1,25 procentenheter, förestår.

- Annorlunda förhåller det sig med de långa marknadsräntorna och därmed de bundna boräntorna. Dessa räntor har redan stigit med drygt en procentenhet sedan sommaren och har därmed tillryggalagt merparten av den stegring som förutsetts i SBAB: s tidigare prognoser, säger Barbro Wickman-Parak.

Hushållens höga skuldsättning är ett tema som ständigt återkommer i Riksbankens protokoll och i tal av företrädare för Riksbanken. I en fokusartikel i konjunkturbrevet diskuteras hushållens skulder och styrräntan.

– Riksbanken talar mycket om ökad skuldsättning och stigande huspriser. I praktiken verkar det dock som om man hittills fäst mycket liten vikt vid dessa faktorer när penningpolitiken utformats, säger Tomas Pousette.

Konjunkturbrevet finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se

För ytterligare information, kontakta:
Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 38 88 eller 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Tomas Pousette, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 43 88 eller 0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se

Mattias Isaksson, pressansvarig SBAB, tfn 08-614 38 50 eller 0708-80 38 50 eller mattias.isaksson@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00
SBAB har även en 'Ränteblogg' på vår hemsida där ni kan läsa inlägg samt skriva kommentarer till vår chefsekonom, Barbro Wickman-Parak och vår ränteanalytiker, Tomas Pousette.