Svenska Handelsbanken AB

Ny konjunkturprognos: Hjulen snurrar

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 10:04 CEST

Ny trend i inflationen
Nedväxlingen i inflationstakten har varit ett viktigt inslag i den globala makrobilden sedan början av 1980-talet. Av flera skäl tror vi att den nedåtgående trenden i inflationstakten håller på att brytas. Centralbankerna har upptäckt att de inte vill balansera på randen till deflation. Detta har resulterat i en väldigt expansiv penningpolitik och det finns inget som tyder på att man snabbt kommer att slå om till en restriktiv politik. Dessutom ser det ut som om centralbankerna lyckas styra inflationen uppåt lika väl som nedåt, trots att många tvivlat på detta.

Rejäla räntehöjningar i USA
USA:s ekonomi har tänt på alla cylindrar. Vi förväntar oss en tillväxt mellan 4,5 och 5 procent i år och runt 3,5 procent 2005. Dessutom har arbetsmarknaden vänt uppåt och inflationen har börjat stiga. Allt detta pekar mot att Federal Reserve kommer att behöva strama åt ordentligt för att undvika en rejäl överhettning. Vi tror att den första räntehöjningen kommer i augusti. Inom det närmaste året räknar vi med att Fed höjer räntan successivt till 3,25 procent. Toppen på räntecykeln ligger dock rimligen betydligt högre än så.

Återhämtning även i EMU
Konjunkturåterhämtningen i EMU-området förväntas ske i tre steg. Det första steget, som redan inletts, är att det globala uppsvinget driver upp exportefterfrågan och förbättrar vinsterna. Nästa steg, som fortfarande är i sin linda, är att detta sprider sig till investeringarna. Det sista steget är att konsumtionen också kommer igång. Den fortsatt svaga arbetsmarknaden gör det sannolikt att detta sista steget dröjer ett tag ännu. För att hjälpa återhämtningen på traven kommer ECB att fortsätta hålla styrräntan oförändrad och höja först i början av nästa år.

God styrfart i svensk ekonomi
Svensk ekonomi växer för närvarande i en relativt god takt, speciellt i ett europeiskt perspektiv. Det finns dessutom goda skäl till att vara positiv inför framtiden. Hushållens konsumtion kommer att fortsätta gynnas av den låga inflationen och räntenivån. Skattesänkningar känns inte heller osannolika inför valet 2006. Den goda exportutvecklingen har också stora möjligheter att fortsätta i och med det internationella uppsvinget. Investeringarna har inte börjat öka ännu, men lär göra det snart i och med att kapacitetsutnyttjandet i industrin har stigit betydligt. Arbetsmarknaden är dock fortsatt svag och vi väntar oss ingen snar vändning, även om det finns positiva tecken i form av en uppgång i lediga platser under årets första månader.

Arbetsmarknaden nyckeln till svensk penningpolitik
Låg inflation och en svag arbetsmarknad gör troligtvis att Riksbanken avvaktar med att höja räntan till början av nästa år. Penningpolitiken i dagsläget är dock klart mer expansiv än vid slutet av förra räntesänkningscykeln 1999. Detta trots att arbetslösheten är lägre och kronan svagare i nuläget. Under prognosperioden kommer därför de monetära förhållandena att behöva stramas åt betydligt för att undvika en överhettning under 2006.


Stockholm den 6 maj 2004

Jan Häggström, Chefsekonom
För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366