Svenska Handelsbanken AB

Ny konjunkturprognos: Utdragen recession

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:38 CEST

Sverige - Tuffa tider

Krisen i världsekonomin har slagit hårt mot Sverige och utsikterna inför de närmaste åren är dystra. Exporten förväntas vara svag fram till slutet av 2010 då vi ser en återhämtning i global efterfrågan. De svenska hushållen drabbas kraftigt genom stigande arbetslöshet och företagen drar ned på sina investeringar. Riksbanken väntas svara på detta genom att hålla styrräntan låg under en lång tid.

USA - Ingen återhämtning förrän 2011


Återhämtningen kommer förmodligen först 2011 och endast under förutsättning att banksystemet börjar fungera. Arbetslösheten fortsätter att stiga medan den underliggande inflationen faller under nollstrecket i mitten av nästa år. Styrräntan ligger kvar på rekordlåg nivå samtidigt som myndigheterna kompletterar med andra extraordinära åtgärder.

Euroområdet - Lågt resursutnyttjande tyder på stort stimulansbehov


Vi räknar med stora BNP-tapp också i EMU. Krympande vinster och fallande kapacitetsutnyttjande gör att vi spår fallande investeringar under hela 2009. Arbetslösheten kommer att stiga kraftigt och ytterligare penningpolitisk stimulans är att vänta.

Tillväxtmarknaderna -
Robust kinesisk tillväxt inte tillräcklig för att häva global recession

Kina har bättre möjligheter att stå emot krisen än andra stora ekonomier. Vi räknar med fortsatt robust tillväxt men tror knappast att Kina ensamt kan lyfta världen ur recessionens grepp. Även Indien fortsätter att växa. Brasilien och Ryssland är mer beroende av den globala konjunkturen via råvarumarknaderna som dock har piggnat till på sista tiden. Resten av Östeuropa tyngs av bankproblem och den svaga ekonomin i Tyskland och EMU.

Valutor - Gradvis starkare dollar


De flesta centralbanker är nu nära slutet på sina respektive räntesänkningscykler, vilket antyder mindre påverkan på respektive valutor från centralbankspolitiken. Vi förväntar oss att EUR/USD gradvis glider nedåt eftersom USA ligger före EMU-området i konjunkturcykeln, ECB har mer att göra och att finansiella problem i Östeuropa fortsätter att påverka sentimentet vs euron negativt. Medan en gradvis förbättring av diverse konjunkturindikatorer bör ge den svenska kronan ett visst stöd kommer den fortsatt stora osäkerheten att tynga på kronan.

Jan Häggström, chefsekonom

För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366