BIL Sweden, bilindustriföreningen

Ny konjunkturrapport från BIL Sweden

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:48 CET

BIL Sweden presenterar idag årets första konjunkturrapport för bilmarknaden 2007. Av den framgår bland annat att:

Försäljningen av nya personbilar ökar något till 285.000 bilar.

Försäljningen av dieselbilar väntas slå 2006 års rekordnotering och nå en ny rekordnivå.

Under förutsättning att den utlovade miljöbilspremien inte fördröjs kommer miljöbilsförsäljningen att slå nya rekord.

Försäljningen av nya lastbilar som 2006 nådde den högsta nivån någonsin bedöms ligga kvar på oförändrad nivå.

Fordonsbranschen fortsätter att dominera svensk ekonomi som viktigaste bransch för teknikspridning och export.


- Fordonsbranschens starka utveckling är nu en starkt bidragande faktor till svensk ekonomis goda utveckling, säger Bertil Moldén, VD för BIL Sweden.Den ökande andelen miljö- och dieselbilar medför samtidigt att koldioxidutsläppen från nya bilar nu sjunker snabbt.

För mer information kontakta Bertil Moldén, tfn 070 638 65 31.

BIL Sweden är branschorganisationen för företag som tillverkar och importerar personbilar, lastbilar och bussar. Organisationen har ca 25 medlemsföretag och bildades 1941. Organisationens medlemmar står för 99% av nybilsförsäljningen i Sverige. BIL Sweden vill förbättra de industriella och kommersiella förutsättningarna för branschen i Sverige.
BIL Sweden, Box 26173 [Karlavägen 14 A] 100 41 Stockholm, tel 08 701 63 60, fax 08 791 23 11, bil@bilsweden.se www.bilsweden.se