AMF

Ny konsolideringspolicy innebär ökad trygghet för spararna

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2003 13:05 CET

AMF Pension inför nya regler för hur under- respektive överskott i
bolaget ska hanteras, s k konsolideringspolicy. Syftet med den nya
policyn är att öka förutsägbarheten och därmed tryggheten för kunderna.
Det blir en tydligare koppling mellan avkastningen på bolagets
tillgångar och den avkastning som den enskilda spararen har på sitt
försäkringskapital.

Den nya policyn innebär att AMF Pension inför ett hårt golv och ett hårt
tak för hur låg respektive hög konsolideringsgraden i bolaget får vara.
Konsolideringsgraden är ett mått på hur stora bolagets tillgångar är i
förhållande till åtagandet gentemot kunderna. När konsolideringsgraden
är 100 % så är tillgångarna värda lika mycket som kunderna har i sina
försäkringar i garanterade medel plus återbäring. När
konsolideringsgraden är högre än 100 % finns det en extra buffert i
bolaget.

Riktvärdet för konsolideringsgraden i AMF Pensions nya policy är satt
till 110 %, med golvet på 100 % och taket på 120 %. AMF Pension kommer
alltså i princip alltid ha tillgångar som minst motsvarar åtagandena
gentemot kunderna.

Så länge konsolideringen ligger mellan golvet och taket så fördelas
bolagets avkastning till spararna på sedvanligt sätt genom
återbäringsräntan. Men om den genomsnittliga konsolideringsnivån för de
tre senaste månaderna hamnar under golvet så genomförs en så kallad
reallokering. Då återtas kapital från de enskilda försäkringarna så att
bolagets konsolideringsgrad hamnar ovanför golvet med viss marginal.
Garanterade medel berörs dock inte.

Om den genomsnittliga konsolideringsnivån för de tre senaste månaderna å
andra sidan ligger ovanför taket så fördelas en extra återbäring till
spararna så att konsolideringsgraden hamnar under taket.

- Den nya policyn innebär egentligen att det blir lättare för kunderna
att förutse hur deras sparkapital ska utvecklas och därmed ökar
tryggheten för dem. En traditionell försäkring är en bra sparform med
låg risk som historiskt har gett AMF Pensions kunder en mycket god
avkastning. Nu blir den ännu litet bättre och tryggare, säger Ingvar
Skeberg, vice VD i AMF Pension.

- Det finns också en rättviseaspekt i detta. I och med att under-
respektive överskott fördelas snabbare mellan kunderna minskar risken
för att vissa grupper av sparare gynnas på någon annans bekostnad.

I samband med att konsolideringspolicyn ändras införs också tydligare
regler för vilken återbäringsränta som ska gälla i AMF Pension vid varje
tid.

En beskrivning av policyn finns på förstasidan www.amfpension.se, som
länk under Aktuellt.

För ytterligare frågor: Ingvar Skeberg, vice VD AMF Pension 070- 349 10 12
eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.