Fortum Sverige AB

Ny kraft i Väsa vattenkraftverk

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 10:27 CET

Väsa vattenkraftverk är åter i drift efter ett nio månaders stopp med omfattande renoveringsarbeten. Produktionen är nu säkrad för många år framöver. Den nya turbinen som installerats är miljövänligare, samtidigt som den ger ökad produktion av förnybar vattenkraft.

Väsa kraftverk i Österdalälven i norra Dalarna togs i drift 1965 och ägs till hälften av vardera Fortum och Älvdalens Besparingsskog. Under en inspektion 2007 upptäcktes sprickor på några av turbinens löphjulskovlar. Sprickorna reparerades men bara ett par år senare upptäcktes ännu en spricka. Då fattades beslutet att genomföra en omfattande renovering.

-Vi hade riskerat ett långt och kostsamt driftstopp om vi inte hade utfört den här renoveringen av turbinen nu, berättar Anders Hedén på Fortum, projektledare för renoveringen. Den nya turbinen får bland annat ett nytt miljövänligare nav, som är fyllt med vatten istället för olja. Med denna teknik kan den totala oljemängden i turbinens hydraulsystem minskas till 1/9 av den ursprungliga.

Projektet har omfattat framförallt byte av turbinen med renovering av hela vattenvägen från intagsgrindar till sugrörslucka. Under stoppet har vi även passat på att åtgärda delar i generatorn. Efter renoveringen beräknas verkningsgraden öka med cirka 2 % och den årliga produktionen med 1,2 GWh förnybar vattenkraft. De cirka 60 GWh el som produceras om året täcker behovet för cirka 20 000 lägenheter.

För mer information kontakta:

Anders Hedén, projektledare Fortum, mobil: 070-2376560

Jens Bjöörn, kommunikation Fortum, mobil: 070-2984125

Om Fortum:
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 900 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.