Compare Karlstad

Ny Krav- och Testbarometer tar tempen på Test-Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 10:59 CET

Hur står det till i Test-Sverige? Vad tycker de som arbetar med krav och test av programvaror? Det ska nu kartläggas för fjärde året i rad genom Krav- och Testbarometern som genomförs av Qtema och SWELL (Swedish Verification & Validation Excellence) vid Blekinge Tekniska Högskola.

”Du som är yrkesverksam inom krav- och testområdena är välkommen att säga ditt. Vi vill veta vad du anser om bland annat processer, organisation, utbildning, tidsåtgång, verktyg, metoder etcetera inom krav och test i den verksamhet där du i huvudsak verkar. Dessutom kommer vi också att kunna utläsa trender eftersom vi genomför undersökningen för fjärde gången”, skriver Qtema och BTH/SWELL i sin inbjudan.

Resultatet av undersökningen är av stort intresse för såväl praktiker som för forskare. Alla som arbetar med krav och/eller test har ett intresse av att veta hur sina fokusområden utvecklas ute i verksamheterna. Resultatet kommer också att användas för framtida forskning inom krav och test.

”Svaren kan hjälpa både företag och forskare att prioritera förbättringsaktiviteter. Genom att genomföra enkäten under flera år hoppas vi också kunna mäta effekterna av genomförda förändringar och se trender i hur man arbetar”, förklarar Anita Roll på Qtema.

Krav- och Testbarometern har genomförts i tre år (2010, 2011 och 2012) och kommer att genomföras i ytterligare två år. En undersökning genomfördes även 2009 men frågeställningarna har sedan den undersökningen förändrats så mycket att den inte kan jämföras med nuvarande.

Krav- och Testbarometer 2013: Klicka här för att komma till undersökningen. Den tar cirka 5 minuter att fylla i och svaren behandlas anonymt. Svara senast den 30 april 2013. Resultatet av mätningen kommer att offentliggöras med början i maj 2013.

SWELL (Swedish Verification & Validation Excellence) vid Blekinge Tekniska Högskola är en svensk forskarskola i verifiering och validering som samlar universitet och företag för att bedriva forskning och utveckling inom testning och mjukvarukvalitet. Organisationen grundades 2008 och finansieras av de inblandade parterna samt Vinnova. Läs mer om SWELL >>