Västra Götalandsregionen

Ny kulturchef för Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:01 CET

Till ny kulturchef för Västra Götalandsregionen har Kristian Berg utsetts.

Kristian Berg är mest känd som chef för Historiska museet i Stockholm och dessförinnan departementsråd i kulturdepartementet. Han är ledamot i Statens kulturråds och Malmö högskolas styrelser samt är Sveriges representant i Nordiska ministerrådets museikommitté.
– Jag ser fram emot att få jobba i den kulturpolitiskt mest spännande regionen i Sverige, säger Kristian Berg.Kristian Berg är 47 år, fyrabarnsfar och bor i södra Stockholm. Han är fil. kand. i konstvetenskap och idéhistoria, och yrkesbanan rymmer erfarenheter från många kulturpolitiska nivåer, bland annat länsstyrelsen i Kalmar, Boverket i Karlskrona och som 1:e antikvarie i Jämtland och på Riksantikvarieämbetet. Mellan 1994 och 1999 arbetade han med kulturarvsfrågor vid kulturdepartementet och hade då också ansvar för forsknings-, arbetsmarknads- och regionala utvecklingsfrågor. Han har deltagit i en mängd statliga utredningar och internationellt arbete. Genom styrelsearbete i Efva Liljas danskompani, en kortare anställning vid Riksteatern och långvarigt arbete med arkitektur och form är han väl insatt i olika konst- och kulturformer.

– I Västra Götaland finns ett fantastiskt kulturellt utbud av hög kvalitet och Västra Götalandsregionen visar att man tar kultur och kulturpolitiken på allvar. Jag vet att kultur är viktigt för hur vårt samhälle utvecklas och hur vi som människor kan växa – alltså är det en väsentlig demokratifråga. Mot den bakgrunden är det en förmån att få fortsätta den utveckling som påbörjats i regionen, säger Kristian Berg.

– I Kristian Berg får Västra Götalandsregionen en kulturchef med stor erfarenhet inom sakområdet. Han ser kulturen som en del i samhällsutvecklingen och i allt Västra Götalandsregionen gör, säger regiondirektör Johan Assarsson.

Kristian Berg efterträder Kerstin Quentzer, som går i pension. Han tillträder tjänsten som kulturchef den 1 februari nästa år.Kontaktperson: För ytterligare information, kontakta Kristian Berg på telefon 076-855 79 15, eller regiondirektör Johan Assarsson, telefon 070-249 17 24.