Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

Ny kulturstrategi sätter riktningen för Sveriges största kulturregion

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 16:27 CET

Idag beslutade Västra Götalandsregionen om en ny kulturstrategi som sätter riktning för den framtida kulturpolitiken. Flera av Västra Götalands kulturverksamheter fick dessutom nya uppdrag och nio nya biografer stöd för digitalisering.

För knappt ett år sedan beslutade Västra Götalandsregionen att ta fram en ny kulturstrategi eftersom förutsättningarna och utmaningarna för kulturområdet har förändrats betydligt de senaste åren. I den nya strategin, som fått namnet ”En mötesplats i världen” anger nu Västra Götalandsregionen vad den framtida kulturpolitiken ska fokusera på. Den beskriver kulturpolitikens fem dimensioner och pekar ut fem strategiska områden som är särskilt viktiga att arbeta med framöver. Mikael Löfgren, journalist och författare har varit skribent för kulturnämndens räkning.

– Strategin tar upp behovet av en kulturpolitik som både förvaltar de stora institutionerna och har en flexibilitet för att lyfta fram den nyskapande kulturen. En annan viktig utmaning är att få fler att delta i kulturlivet. Det är några av de viktigaste frågorna när vi nu går vidare med kulturplanerna som ska konkretisera strategin, säger Annelie Stark, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. 

Strategin är kulturnämndens övergripande dokument som kommer att konkretiseras i nya kulturplaner som i sin tur ligger till grund för uppdrag till verksamheter, projektmedel och andra stöd som kulturnämnden fördelar. Efter kulturnämndens beslut går den vidare till regionstyrelsen för att slutbehandlas i regionfullmäktige i början av nästa år.

Nya uppdrag för kulturverksamheter
Idag fattade kulturnämnden också beslut om nya uppdrag till kulturverksamheter med så kallade långsiktiga uppdrag, allt ifrån publika verksamheter som Göteborgs Symfoniker, Film i Väst GöteborgsOperan, Regionteater Väst till eftergymnasiala konst- och hantverksutbildningar. Sammanlagt handlar det om 36 verksamheter och 850 miljoner kronor per år, vilket motsvarar drygt två tredjedelar av nämndens årsbudget. Uppdragen gäller 2012-2014 och fokuserar på att öka deltagandet, tillgängligheten och mångfalden i kulturen.

– Vi kommer att jobba mer strukturerat med mångfaldsfrågorna framöver för att nya publikgrupper ska hitta till kulturen. Det är oerhört viktig fråga, säger Claes Rydberg Västra Götalandsregionens kulturchef.

Fler digitala biografer i Västra Götaland
Nio nya biografer i åtta olika kommuner beviljades stöd för digitalisering idag. Bland dessa finns anrika biograf Draken i Göteborg, basen för Göteborg International Film Festival.

Övriga beslut på dagens sammanträde finns i snabbprotokollet.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.