Novartis Onkologi

Ny kunskap banar väg för läkemedel mot myelofibros

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 12:09 CEST

Myelofibros är en ovanlig form av blodcancer. Omkring 50 personer insjuknar varje år i Sverige och hittills har behandlingsmöjligheterna varit ytterst begränsade. Nu har EU-kommissionen beslutat att godkänna ett nytt läkemedel, Jakavi, för behandling av patienter som drabbas av denna plågsamma och livshotande sjukdom.

Forskningen som ligger till grund för godkännandet av Jakavi, en så kallad JAK-hämmare, har visat att behandlingen ger en påtaglig lindring av sjukdomssymtom, ökad hälsorelaterad livskvalitet och förlängd överlevnad.

Myelofibros uppkommer genom en defekt i den så kallade JAK-STAT-signalvägen. Denna signalväg har en nyckelfunktion i blodkroppsbildningen och i kroppens immunologiska och inflammatoriska reaktioner. Jakavi verkar genom att blockera de enzym (JAK1 och JAK2) som driver på sjukdomens utveckling.

Video – Vad är myelofibros?
Lär dig mer om myelofibros – en ovanlig och allvarlig form av blodcancer. I filmen förklaras vad som händer i kroppen, hur blodmärgen förändras och vilka konsekvenser det får. Videon är på engelska. 
Vad är myelofibros?

Video – Myelofibros, symtom och sjukdomsförlopp
Experterna Francisco Cervantes och Vikas Gupta beskriver sjukdomssymtom och sjukdomsförlopp vid myelofibros, en ovanlig form av blodcancer. Videon är på engelska. 
Myelofibros, symtom och sjukdomsförlopp

Video – Defekt JAK-protein bakom myelofibros
Här förklarar doktorerna Francisco Cervantes och Vikas Gupta hur felregleringar och muterade blodceller har en avgörande roll för uppkomsten av myelofibros. Videon är på engelska. 
Defekt JAK-protein bakom myelofibros

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se