RISE Research Institutes of Sweden AB

Ny kunskap om hur matsvinnet kan minskas

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 10:08 CET

Hushållen slänger mest mat i onödan. Men även andra kan göra en hel del för att minska matsvinnet. Matbutiker kan exempel sätta ett tak för reklamationer och skänka mat till välgörenhet. Livsmedelsindustrin kan få bukt med mycket av svinnet genom att systematiskt analysera orsaker och åtgärda dem. Och med sänkt kyltemperatur håller maten längre.

Det visar tre rapporter som Naturvårdsverket presenterar. De har finansierats av Livsmedelsverket inom ramen för ett treårigt regeringsuppdrag mot matsvinn. Rapporterna är bland annat underlag till ett förslag till nytt etappmål för matavfall inom ramen för miljömålsarbetet.

Rapporten Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan få på matsvinnet? pekar på att sänkt kyltemperatur kan göra det möjligt för livsmedelsproducenterna att förlänga hållbarhetsdatumet på sina produkter.
– Längre hållbarhetstid i kombination med ändrad datummärkning kan i sin tur minska både butikernas och konsumenternas svinn, säger Ulla Lindberg, forskare på SP.

Varje år slängs 1 miljon ton matavfall i Sverige vilket motsvarar 3 procent av våra totala utsläpp av växthusgaser. En minskning med 20 procent skulle innebära en samhällsekonomisk vinst på 3 200–5 700 miljoner SEK/år om de åtgärder som Naturvårdsverket föreslår i etappmålet genomförs.

Rapporten ”Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan få på matsvinnet?” kan hämtas på http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6596-6.pdf

De övriga rapporterna finns här:
http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Ny-kunskap-om-hur-matsvinnet-kan-minskas/


Kontakt på SP:
ulla.lindberg@sp.se,
tel 010-516 55 38

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se