Sveriges Kommuner och Landsting

Ny kunskapsöversikt om äldre och fallskador

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 16:23 CEST

Det kan vara upp till tre gånger så vanligt med fallskador som kräver sjukhusvård i en del kommuner. I en ny kunskapsöversikt belyser Sveriges Kommuner och Landsting tänkbara förklaringar.

Varför ramlar äldre människor? Den vanligaste olyckan inträffar inomhus, på ett plant golv. Ofta finns det flera orsaker. Sämre syn, dålig balans och lösa sladdar är några exempel. Det kan också vara så att den äldre som ramlar inte tänkt på att till exempel reaktionsförmågan sjunker med stigande ålder. Man gör som man brukar, men klarar inte samma saker som tidigare.

-Att förhindra fallolyckor är ett angeläget folkhälsouppdrag. Färre fallolyckor är viktigt för att minska enskilda personers lidande och nedsatta funktioner. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns stora ekonomiska vinster i att minska antalet fallolyckor, säger Marianne Granath, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Varannan kvinna och var femte man beräknas få en fraktur under sin livstid och internationellt sett är det den femte vanligaste dödsorsaken. I Sverige avlider omkring 1 500 människor varje år i sviter efter fallskador, tre gånger så många som i trafiken.

Hög ålder och kvinnligt kön är starka riskfaktorer. Ensamboende faller oftare än den som är sambo. En förklaring till skillnaderna mellan kommunerna handlar om befolknings- och ålderstrukturen. Mer forskning behövs för att kunna dra mer långtgående slutsatser.

Det finns goda erfarenheter av hur man kan arbeta förebyggande.

-Kunskapsöversikten ger konkreta förslag för hur man i kommuner och landsting kan arbeta förebyggande och minska fallskador bland äldre. Den innehåller också en checklista för individer. Vi hoppas att översikten ska vara till god hjälp för politiker och tjänstemän, men även för allmänheten, säger Marianne Granath.

Läs och ladda ned hela rapporten här (öppnas i nytt fönster)

För mer information:Marianne Granath, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 78 95, mobil: 070-689 78 95, e-post: marianne.granath@skl.se

Irene Lindström, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 77 91, mobil: 070-601 54 00, e-post: irene.lindstrom@skl.se

Pressjour tfn: 08-452 71 01