Arbetsmiljöverket

Ny kunskapsöversikt om samhällets kostnader för arbetsmiljöproblem

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 08:25 CEST

Lidande för individen, sjukskrivning, rehabilitering, inkomstbortfall och produktionsstörningar. Arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor medför stor skada och kostnader också för samhället  

I en färsk kunskapsöversikt går professor Eskil Wadensjö och fil dr Gabriella Sjögren Lindquist vid Stockholms universitet igenom forskningen på området.  I en dryg 50-sidig rapport redogör de för sina slutsatser för Sveriges del och ger förslag på åtgärder som på ett mera heltäckande sätt skulle spegla de samhälleliga kostnaderna. Läs rapporten på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se   Du når den under fliken kunskapsöversikter.

Detta är den andra i raden av ett 20-tal beställda kunskapssammanställningar med koppling till arbetsmiljö, som Arbetsmiljöverket beställt av meriterade forskare.