Lunds universitet

Ny kurs i etik startar till våren

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 20:35 CEST

Etik har blivit ett ämne som uppmärksammas alltmer i samhällslivet och behovet av etisk kompetens inom skilda områden ökar. Sjukvården, forskningen, skolvärlden och det politiska livet är bara några exempel. Utbildning i etik på akademisk nivå lockar många studenter och nu inrättas en ny introduktionskurs i etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet
Den nya etikkursen som omfattar 1-20 poäng startar våren 2004. Den ska ge grundläggande kompetens i normativa etiska teorier och argumentationsanalys och studenterna ska också få träna förmågan till ett välgrundat etiskt ställningstagande inom olika aktuella områden. Kursen ska vara grund för vidare studier och uppsatser i etik och utgöra basen i en examen, t ex en fil.kand. teol.kand. eller ekonomie magisterexamen.

- - Etik har blivit ett modeord. I dag ska alla företag ha en etisk policy, sjukvården ha etiska riktlinjer och politiker ska fatta etiska beslut. Trots att etik, eller moralfilosofi, är ett av de äldsta ämnen som studerats vid lärosäten världen över vet vi inte vad som är rätt och fel i alla lägen. Det kan t ex gälla hur sjukvårdens resurser ska prioriteras, hur stränga regler man ska ha för djuruppfödning och hur anställda ska förhålla sig när chefen bryter mot lagen. Vad som anses etiskt riktigt eller fel beror dessutom på vilken kultur eller tid vi lever i, säger Helena Röcklinsberg som är ansvarig lärare för den nya kursen.

Den nya introduktionskursen vänder sig till dem som är intresserade av att analysa aktuella etiska frågor, vill lära sig olika etiska teorier och sätt att förhålla sig till etiska dilemman. Arbetsetik, djuretik, miljöetik, socialetik, vårdetik och medicinsk etik hör till de områden som ska behandlas i kursen. Sista ansökningsdag är den 15 oktober. Mer information om kursen, behörighetskrav mm finns på www.teol.lu.se/etik.