Utbildningsdepartementet

Ny kursplan för eftergymnasial barnskötarutbildning

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 15:08 CET

Det finns idag drygt 100 000 personer som arbetar inom förskola och
fritidshem, av dessa är cirka hälften barnskötare. Regeringen har nu
gett Skolverket i uppdrag att utfärda en kursplan för en eftergymnasial
barnskötarutbildning inom gymnasial påbyggnadsutbildning.

– Utbildningen vänder sig till såväl personer som vill bli barnskötare
som de tusentals barnskötare som idag känner otrygghet och svårigheter
till kompetenshöjning inom yrket. De barnskötare som istället vill
utbilda sig till förskollärare ska få stöd att göra det. Ingen förlorar
på att alla grupper i förskolans arbetslag får chans till utbildning.
Tvärtom är det ett led i att höja förskolans kvalitet, säger
förskoleminister Lena Hallengren.

Bakgrunden till initiativet är att det idag saknas en enhetlig
utbildning till, eller kompetenshöjning för barnskötare. Det skapar
problem för dem som vill arbeta inom yrket och för dem som redan
arbetar inom yrket men som önskar nya kunskaper. Det behövs därför en
nationellt likvärdig eftergymnasial barnskötarutbildning.

Behoven av teoretisk och praktisk utbildning varierar inom
barnskötargruppen. Kursplanen bör därför vara så flexibel som möjligt,
samt underlätta för deltidsstudier, distansstudier eller
arbetsplatsförlagd utbildning. Skolverket bör även fastställa och
utarbeta betygskriterier och förkunskapskrav. Det ska även finnas
möjlighet för de studerande som saknar allmän behörighet för vidare
studier att få sådan.Skolverkets arbete ska ske i samråd med Kommunal,
Lärarförbundet och kommunförbundet. Uppdraget bör redovisas senast den
15 maj 2004.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48